ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی .

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jlr.2023.226492.2144

چکیده

قرارداد هوشمند یکی از مصادیق قراردادهای الکترونیک محسوب می‌شود که خصلت ویژه‌ی آن، اجرای خودکار برخی مفاد قرارداد است. اگر قرار باشد قرارداد هوشمند را به عنوان یک قرارداد حقوقی شناسایی کنیم، نیاز است تا شرایط عمومی صحت قراردادها در آن احراز شود. شرایط عمومی صحت قراردادها از منظر حقوق ایران و آمریکا منحصر به اهلیت طرفین، تراضی، مورد معامله‌ی معتبر و مشروعیت جهت معامله است. در پی بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص گردید اهلیت طرفین در فرایند معمول انعقاد قرارداد هوشمند بررسی نمی‌شود و نیاز است تا تمهیداتی برای اطمینان از اهلیت سالم متعاملین قرارداد هوشمند اتخاذ شود. تراضی طرفین در قراردادهای هوشمند قابل شناسایی است و به شکل موضوعی احراز می‌گردد. قراردادهای هوشمند می‌تواند به شکل معوض یا بلاعوض منعقد گردد که قراردادهای هوشمند بلاعوض و معوض در ایران و قراردادهای هوشمند بلاعوض با شرط عوض و قراردادهای هوشمند معوض در آمریکا معتبر است. در پایان، مشابه با سایر قرارداددها، اگر جهت و انگیزه‌ی داعی از قرارداد هوشمند نامشروع باشد، قرارداد هوشمند باطل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of general conditions of smart contracts validity from Iranian and American legal perspective

نویسندگان [English]

  • Saeid Nejatzadegan 1
  • Mohammad Soltani 2
1 PhD student on private law at Shahid Beheshti University
2 Associate Professor at Shahid Beheshti University (Faculty of law)
چکیده [English]

A smart contract is one type of electronic contract whose specific feature is automatic execution. General validity conditions of contracts should be met to determine the validity of a smart contract. General validity conditions of a contract from Iran and the United States of America perspective consist of parties’ capacity, mutual agreement, valid subject-matter, and legitimacy of contract purpose. As described in this article, parties’ capacity normally does not examine in the routine procedure of smart contract conclusion, and it’s obligatory to ensure the complete capacity of parties by additional measures. Mutual agreements easily can be determined in smart contracts. Smart contracts can be concluded as reciprocal or nonreciprocal; and this article clarifies if there was no consideration in a nonreciprocal smart contract, it should be deemed as void in USA territory. Finally, if the purpose of a smart contract conclusion was illegal, undoubtedly that contract will be invalid in both Iran and USA territory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Contract
  • contracts validity conditions
  • Cryptocurrency
  • blockchain
  • smart contract