بازشناسی مفهوم تشریفات دادرسی و محدوده عدم رعایت آن در دادرسی‌های غیرتشریفاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ، آمل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

10.52547/jlr.2023.144728.1220

چکیده

قوانین ایران در موارد بسیاری از جمله دادگاه‌های‌خانواده، شوراهای‌حل‌اختلاف و دعاوی‌تصرف، با اشاره مبهم به عدم رعایت تشریفات‌دادرسی، بدون آنکه محدوده رعایت نکردن آنها را معین نمایند، سبب تشتت رویه دادگاه‌ها شده‌اند. در این زمینه تعاریف حقوقدانان از «تشریفات‌دادرسی» تا حد زیادی متعارض می‌باشد و در تبیین مصادیق آن، اختلاف‌نظر قابل توجهی وجود دارد. این اختلاف در مواردی از جمله دادخواست، ابلاغ، هزینه‌دادرسی و مواعد قانونی تا آنجاست که برخی، آنها‌را جزو اصول‌دادرسی دانسته و برخی دیگر در زمره تشریفات‌دادرسی جای می‌دهند. بنابراین در تمییز اقسام تشریفات‌دادرسی، باید آن‌را به درستی تفکیک نمود؛ نوع اول «تشریفات‌اساسی» می‌باشد که خود از دو قسم تشکیل می‌شود؛ قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسه‌دادرسی «تشریفات‌مقدمه اجرای اصول» است که امکان عدول از آن حتی با تصریح قانونگذار میسر نمی‌باشد. قسم دیگر از جمله دادخواست و هزینه‌دادرسی «تشریفات رکنی‌دادرسی» می‌باشند که با تصریح موردی قانونگذار در دادرسی‌های‌خاص، قابل عدول می‌باشند. نوع دوم تشریفات‌دادرسی با درجه تاثیر ضعیف‌تر «تشریفات ساده» می‌باشد که شامل مصادیق بسیاری از جمله نحوه ابلاغ، زمان‌جلسه‌دادرسی، مواعد و مهلت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing the concept litigation formalities and non-observance scope in unformality triales

نویسندگان [English]

  • mirmorteza mirhosseinzade 1
  • mohammad Alemzade 2
1 College of Low, Islamic Azad University Ayatollah Amoli, Amol, Iran
2 Islamic Azad University Ghaemshahr
چکیده [English]

The laws of Iran, in many cases, including the family courts, the dispute resolution council and forcible entry’s quarrel, with unclearly pointing to the non-observance litigation formalities without defining the scopes of their non-observance, have brought about the disparity of judicial proceedings. In this regard, lawyers definition of the "litigation formalities" is also almost and there is considerable controversy in explaining its implications. Discrepancies in cases, such as petition, communication, court costs and due dates were so high, that Some of which have been considered as a principles of the proceedings and some others place it as part of litigation formalities. So in distinguishing between the litigation formalities it must be properly segmented; the first is the "formal ceremony", which consists of two parts; But in separating the formalities of the judiciary, it must be properly segmented; the first is "fundamental formalities" which consist of two parts; The first part, including the communication and the hearing session, is "the formalities of the introduction of the implementation of the principles", which can not be dismissed even with the stipulation of the legislator. The other part, including petitions and court costs, has been "Basic formalities of litigation", which can be leaved out by the legislator's case in certain proceedings. The second type is formalization with a weaker degree of "simple formalities", which includes many examples, including how it is communicated, the time of the hearing, the due dates and the respites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litigation formalities
  • Unformality trial
  • Civil Procedure
  • Principles of proceedings