مسئولیت مدنی محض در نظام حقوقی هندوستان: ملاحظات تاریخی، بنیان‏های نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحدامارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیارگروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

10.48308/jlr.2023.231948.2519

چکیده

از جمله اجزای تشکیل‏ دهنده علم حقوق که بین حقوق عمومی و خصوصی مشترک است، مسئولیت مدنی می‏باشد که از تاریخ بلندی برخوردار بوده و هر یک از نظام‏های حقوقی به سهم خود به آن پرداخته ‏اند. مقاله حاضر می‏کوشد تا ریشه‏ های تاریخی و شالوده‏ های نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هندوستان را با تاکید بر نظریه مسئولیت محض که یکی از چهار نظریه عمده در این حوزه است، تبیین نماید و تحولات صورت‏ گرفته در این زمینه را نشان دهد. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی شکل‏ گیری مسئولیت مدنی در هندوستان بر اساس نظریه مذکور می‏باشد. این پژوهش نظری، در کنار اتخاذ رویکرد تاریخی، بر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استوار بوده و با ارجاع به کتب، اسناد و مقالات موجود، اطلاعات را به صورت کتابخانه‏ ای جمع‏ آوری نموده است. یافته‏ های این پژوهش حاکی از آنند که مسئولیت مدنی در هندوستان با محوریت نظریه مسئولیت محض تقریباً در بیشتر ابعاد خود از قانون انگلستان تاثیر پذیرفته است. با این حال، مبانی آن متعدد هستند که همین امر بر تحول نظام تقنینی و حقوقی سنتی این کشور موثر بوده و در نتیجه قانونگذار هندی در اجرای قواعد مربوطه، شرایط جامعه هند را از نظر دور نداشته و نمی‏دارد. یکی از مهم‏ترین شواهد این تفاوت، مسئولیت مطلق است که از مسئولیت محض منبعث شده و در زمینه فعالیت‏های فوق خطرناک کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pure civil liability in Indian law system: historical considerations, theoretical foundations

نویسندگان [English]

 • Sohrab seifi 1
 • Mahdi Meyhamy 2
 • Hossein Mehrpour 3
1 Department of private Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirate
2 Department of private Law ,North Tehran Branch ,Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among the constituent parts of jurisprudence, shared between public and private law, is civil liability, which has a long history and each legal system has contributed to it. This article tries to explain the historical roots and theoretical foundations of civil liability in the Indian legal system by emphasizing the theory of strict liability, which is one of the four major theories in this field. In fact, the purpose of this research is to investigate the formation of civil liability in India based on the mentioned theory. This theoretical research, in addition to adopting a historical approach, is based on the descriptive-analytical research method and has collected information in a library form by referring to existing books, documents and articles. The findings of this research indicate that civil liability in India – centered on the theory of strict liability – has been influenced by British law in most of its aspects. However, there are many reasons for this, which has affected the evolution of the traditional legislative and legal system of this country, and as a result, the Indian legislator has not and does not consider the conditions of the Indian society in the implementation of the relevant rules. One of the most important evidences of this difference is absolute liability, which is derived from strict liability and is used in the field of ultrahazardous activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil liability
 • India
 • England
 • Tort
 • Strict liability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1402