بررسی امکان تحدید صید ترال در قوانین مرتبط با محیط‌زیست با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدکان فارابی،

10.48308/jlr.2023.232985.2574

چکیده

حق بر محیط‌زیست سالم منعکس کننده ارزش‌های متعالی و پایه‌ای همانند حق به حیات، حق به سلامتی، حق بر زندگی سالم با کیفیت استاندارد و متعلق به نسل‌های مختلف بشر در حال و آینده می‌باشد. چندی است صید ترال در خلیج فارس انجام است که به اعتقاد کارشناسان، حق بر محیط‌زیست سالم و ارزش‌های متعالی آن را مخدوش می‌نماید. در روش صید ترال، از تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف استفاده می‌شود که به پشت شناور بسته شده و در اعماق مختلف آبزیان را با ضریب پوشش 90% صید می‌کند و به زیست‌بوم دریایی آسیب جدی وارد می‌کند. حفظ محیط‌زیست، با حمایت از حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیش‌گیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌گردد، انجام می‌شود. حفظ گونه‌های مختلف جانوری، از جمله‌ آبزیان از مصادیق حفاظت محیط‌زیست است. در این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه‌ای بر آن هستیم تا با تدقیق در قوانین و مقررات به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان برای این گونه صیادی محدودیت یا ممنوعیتی ایجاد کرد؟ برای برخورد با آسیب صید ترال به محیط‌زیست و منابع طبیعی به کدامین قوانین و مقررات می‌توان استناد نمود؟ به این منظور ابتدا قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات بررسی و سپس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز افق1404 ، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست بیان می‌شود. در آخر نیز کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اسناد بین‌المللی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the limitation of trawl fishing in environment-related laws with emphasis on the 50th principle of Iran's constitution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazhari 1
  • Reza Hosseinzadeh 2
1 Associate Professor of Law and Social Sciences Faculty Tabriz University
2 MA. in Public Law. Department of Law , Faculty of Law and Social Science, University Of Tabriz, Tabriz, Iran MA. in in Private Law, Department of Law, Collage of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

The right to a healthy environment reflects fundamental values such as the right to life, the right to health, and the right to a standard and quality of life that belongs to different generations of humans in the present and future. Trawel net fishing has been carried out in the Persian Gulf for some time, which, according to experts, violates the right to a healthy environment and its fundamental values. In trawel net fishing, a large fish trapping net in the shape of a bag is used, which is attached to the back of a floating vessel and catches marine organisms at different depths with a coverage coefficient of 90%, causing serious damage to the marine ecosystem. Preservation of the environment is done by supporting the protection and improvement of the environment and preventing and preventing any kind of pollution and destructive actions that cause the balance and suitability of the environment to be disturbed. Preservation of various animal species, including aquatic animals, is an example of environmental protection.In this research, we aim to answer the question through a descriptive and library method of investigation, whether it is possible to impose restrictions or prohibitions on this type of fishing in the Iranian legal system. Which laws and regulations can be relied upon to address the damage caused by trammel net fishing to the environment and natural resources? To this end, the constitution, ordinary laws, and regulations are first examined, followed by the general policies of the Islamic Republic of Iran,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment. Development
  • Constitutional Law
  • Prohibition
  • Sustainable
  • Trawling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 دی 1402