«سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکد ه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به‌کار می‏رود؛ اصلی که نتیجه‏ی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاه‏ها، به‏گونه‏ی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‏گیرد؟ آیا «توصیف» و «بازتوصیف» امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسش‏های یادشده پیش کشیده ‏شده و به هریک پاسخ داده می‏شود.La cause, Les faits, et ses qualification en procès civil

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

La principe dispositif donne aux plaideur

چکیده [English]

La principe dispositif donne aux plaideur la maitrise de la matière du procès, c’est à dire “l’objet” et “la cause” de la demande. C’est en ce sens gue l’on évoque parfois “la neutralité” du juge ou “le principe de neutralité” du juge, corollaire du pricipe dispositif. Si la notion de l’objet est assez claire, mais les auteur, en droit fracais, ont assez profondement divisés sur la notion de la cause de la demande. D’autre côté, la question de savoire est si la qualification des faits est incluse dans la cause? Est si le juge a le pouvoir et le devoir de qualification et requalification des faits litigieux. On essaye de repondre a’ ces questions. Mots clès:Les faits, La cause de la demande, Qualification, Requalification.