نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشیان

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق کیفری از آکادمی حقوق مسکو (روسیه).

چکیده

کوروش کبیر در سال 550 قبل از میلاد با متحد نمودن قبایل پارس علیه مادها و شکت مادها، اکباتان را تصرف نمود و سلسله هخامنشیان را بنیان نهاد و تاریخ ساز شد. هخامنشیان همواره در طول تاریخ کهن ایران مایه افتخار و سربلندی این مرزو بوم بوده اند و ظهور و بروز فرمانروایان بزرگی همچون کوروش و داریوش همچو برگ زرینی در تاریخ پر افتخار ایران می درخشد و نقل دلاوری ها و عدالت گستری های آنها تا مدت ها موضوع اسناد و روایات تاریخی بوده است. هخامنشیان در تدوین نظام حاکم بر جرائم و مجازات ها تقریبا با تاسی از قوانین قبلی به خصوص قانون حمورابی عمل نموده و در این حوزه نیز همچوحوزه سیاست و فرهنگ با اقوام مختلف و ملل مغلوب در جنگ با تساهل و تسامح رفتار نموده و آنها را در عمل به آداب و رسوم و حتی قوانین خود آزاد می گذاشتند. عدالت خواهی و دادورزی شاهان هخامنشی همواره مورد تا کید تاریخ نویسان بوده و زبانزد همه ملل و اقوام در اعصار مختلف بوده است.

کلیدواژه‌ها