تحولات اجتهاد شیعی در قرن معاصر؛حوزه ها، مکتب ها و روش ها - فقه سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

تحول مکتب فقهی نجف در آغاز قرن معاصر توسط دو ستاره درخشان انجام گرفت، کربلا محمدکاظم خراسانی، و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی. ولی میان روش اجتهادی آن دو بزرگوار تفاوت شگرف وجود داشته که در فناوری و شاید سلوک عملی و سیاسی آن دو نیز تاثیر گذارده است. ما در مقالات پیشین از فقه ملامحمد کاظم خراسانی تا حدی که متناسب با اهداف این نگارش بود اجمالا گزارش دادیم. اینک به بیان گزارش فقه سید طباطبایی یزدی می پردازیم. نظر به اینکه روش فقاهت ایشان ویژگی های مخصوص و ممتازی دارد و باید با روش های قبل مقایسه گردد، مناسب است که به منظور آشنایی دانشجویان گرامی قبل از هر چیز به نحو مختصر به سیر تکاملی فقه در ادوار فقه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها