حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شیراز

چکیده

داوری بین المللی به عنوان یک شیوه‌ی مورد قبول سرمایه‌گذار و دولت میزبان، با یک اشکال عمده‌ مواجه است؛ بدین معنی‌ که ‌سرمایه‌گذار خارجی برای اقامه‌ی ‌دعوا علیه دولت‌ میزبان در مراجع ‌بین‌المللی، ملزم به توسل به حمایت دیپلماتیک ‌کشور متبوع خود می‌باشد؛ بدیهی است این الزام، استفاده از این روشِ رایج در حل اختلاف را دشوار می‌نماید. معاهده‌ منشور انرژی به عنوان مهم‌ترین معاهده‌ی چندجانبه‌ در زمینه‌ی انرژی، با ابتکار در اعطای ‌‌حق ‌‌اقامه‌ی ‌مستقیم‌ دعوا در مراجع بین‌المللی به سرمایه‌گذار خارجی بدون‌ نیاز به حمایت‌ دیپلماتیک کشور متبوع، اشکال مزبور را از میان برداشته است.در این پژوهش سعی بر آن است تا با تحلیل حقوقی این حق، مزایا و میزان کارآیی آن تحلیل شود. حق ‌‌اقامه‌ی ‌مستقیم‌ دعوا بدون حمایت دیپلماتیک از تبدیل شدن اختلاف سرمایه‌گذار با دولت میزبان به اختلافی میان دولت‌ها، جلوگیری نموده است. بدین ترتیب منشور توسل به داوری بین‌المللیِ وابسته به حمایت دیپلماتیک را، به عنوان روشی غیرقابل ‌اتکا برای سرمایه‌گذار، از میان برداشته است. علاوه بر این به رسمیت شناختن ‌اصولی چون عدم الزام سرمایه‌گذار به ارجاع اختلاف به مراجع داخلی‌کشور میزبان، باهدف تضمین رفتار غیر تبعیض‌آمیز، آزادی در انتخاب روش حل اختلاف، برخورداری سرمایه‌گذار خارجی از بالاترین‏ حقوق اعطاشده به اتباع داخلی و اتباع‏ کشورهای دیگر، ارائه‌ی روش‌های متفاوت مذاکره و سازش قبل از مراجعه به داوری بین‌المللی، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذار و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right of Foreign Investors to Sue Directly against a Host State Base on Mechanism of Dispute Resolution in theEnergy Charter Treaty 

چکیده [English]

ng>   International arbitration as an accepted method of mediating between a host state and investor, has encountered a major drawback, namely that the foreign investor is required to resort to diplomatic protection of the subject State against the host State. This may make it difficult to use such a method. The Energy Charter Treaty, as the most important multilateral treaty in energy sector, has provide a solution to the aforementioned fault by giving foreign investors the right to bring a claim directly before international tribunals without resorting to the diplomatic protection of the subject State. In this study, an attempt has been made to analyze this right, its advantages and effectiveness legally. Such a right has prevented disputes between an investor and host State becoming a dispute between States. So the Charter has removed resort to international arbitration dependent on diplomatic protection as an unreliable method for investor finally leading to the legal resolution of a dispute. Additionally, recognizing principles such as not obliging an investor to bring a suit before the domestic courts of the host State with the purpose of ensuring non-discriminatory treatment, freedom of choice in using the method of dispute resolution, allowing foreign investors to enjoy the highest privileges granted to domestic nationals and foreign nationals and suggesting different methods, including negotiation and compromise, prior to bringing a suit before international arbitration may result in greater reliability for investors and an increase of investment in the host State’s territory.  Keywords: Energy Charter Treaty, Investment, Arbitration