رویکرد عرفان به تعیین و اعمال مجازات با تکیه بر آرای ابن عربی و مولانا

نویسنده

پژوهشگر عرفان و فلسفه کیفری

چکیده

چکیدهدر نگاه نخستین، عرفان و حقوق گاه به دو مقوله بیگانه از هم و یا ناسازگار با هم می‌نمایند. در این نوشتار خواهیم دید که این دو، چندان هم با یکدیگر بیگانه نیستند و گاه مکمل هم هستند. باز ملاحظه خواهیم نمود که نگاه عارف به‌ویژه به مسئله جرم و مجرم، نگاه وجودی و الزاماً متعالی و هم سرشار از مهر و رحمت است. در واقع عارف پیش از هر چیز مجرم را در ورای تشریع و قانون جای می‌دهد و به او تنها از زاویه شرع و قانون نمی‌نگرد. در این نوشته همچنین ما با گفتار و هم با رفتار دو عارف نامدار، جلال الدین بلخی رومی و نیز محی الدین ابن عربی، در برخورد با قانون قصاص و هم با یک مجرم محکوم به اعدام، آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1