داوران

 

راهنمای تصویری داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعیدرضا ابدی
دکتر شهرام ابراهیمی دانشگاه بهشتی
نجات الله ابراهیمیان شورای نگهبان
ابوذر ابراهیمی ترکمان استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه زاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
محمد ابوعطا حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
رسول احمدی فر حقوق خصوصی لستادیار حقوق خصوصی دانشگاه ملایر
مسعود اربابی دانشیار
محمدعلی اردبیلی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
محمد آرین حقوق تجارت بین الملل حقوق تجارت بین الملل- دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران
محسن ایزانلو حقوق تجارت بین الملل استادیار دانشگاه تهران
زهرا اژئر حقوق عمومی دکترا
کورش استوارسنگری حقوق عمومی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد شیراز-دانشکده حقوق وعلوم انسانی
رضا اسلامی حقوق خصوصی استادیار
علی اسلامی پناه حقوق خصوصی هیات علمی
احمد اسماعیل تبار
حسین اعظمی چهار برج حقوق خصوصی قاضی دادگستریُ- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان البرز
گودرز افتخار جهرمی دانشگاه شهید بهشتی
کامران آقایی حقوق خصوصی استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی - عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرک
مسلم آقائی طوق گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
وحید آگاه گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی السان حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
مهدی الهویی نظری حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه آزاد
اکبر ایمان پور حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
جلیل امیدی
اعظم امینی حقوق محیط زیست استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی امینی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
منصور امینی
محمد امینی زاده حقوق اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده حقوق گروه حقوق
اعظم انصاری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری دانشگاه بهشتی
اسداله یاوری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج بابایی حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی بابایی حقوق کیفری و جرم شناسی
مهناز بیات کمیتکی بهشتی
حسن بادینی
علیرضا باریکلو
sh بازرگان حقوق عمومی دکترا حقوق عمومی
رضا باستانی نامقی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود باقری حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و عاوم سیاسی، دانشگاه تهران
یوسف باقری حقوق عمومی دانشگاه
مهدی بالوی
فاطمه بخشی زاده
دلاور برادران دانشکده
تهمورث بشیریه
ابراهیم بیگزاده دانشگاه شهید بهشتی تهران
ماشااله بنانیاسری حقوق خصوصی دانشگاه بهشتی
داریوش بهرامی حقوق خصوصی مدرس مدعو دانشگاه علوم قضایی
حمید بهره مند حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن بهشتیان حقوق اقتصادی عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد
محمدعلی بهمئی دانشگاه بهشتی
سرمه بوذرجمهری حقوق خصوصی bouzarjomehr
محمدرضا پاسبان دکترا حقوق/دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی.
محمد رضا پیرهادی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجید پور استاد حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسن پوربافرانی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
بهزاد پورسید حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق - گروه حقوق خصوصی قاضی دادگستری معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
منصور پورنوری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کاوه پولادی
بهرام تقی پور حقوق خصوصی
جواد تقی زاده حقوق عمومی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدقاسم تنگستانی
عباس توازنی زاده دانشگاه
احمدرضا توحیدی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه قم
منوچهر توسلی نایینی
محمدهادی توکل پور حقوق جزا و جرم شناسی هیات علمی حقوق جزا دانشگاه علوم قضایی
مجتبی جانی پور اسکلکی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان
منصور جباری
امین جعفری
علی جعفری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی
فریدون جعفری دانشگاه بوعلی سینا
حسن جعفری تبار
میرقاسم جعفرزاده حقوق تجارت بین الملل دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد جلالی حقوق عمومی حقوق/دکترا/حقوق عمومی/دانشگاه سوربن فرانسه
محمود جلالی حقوق معاهدات بین الملل دکتر محمود جلالی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
مجتبی جهانیان
ناهید جوانمرادی حقوق خصوصی
احمد حاجی ده آبادی
محمود حبیبی حقوق تجارت بین الملل
همایون حبیبی حقوق دریاها گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،ایران
Saeed حبیبا حقوق مالکیت فکری استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
توکل حبیب زاده
محمد حبیبی مجنده دانشگاه قم
احمد حبیب نژاد حقوق عمومی استادیارگروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
شهرزاد حدادی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی حدادی
حسین حسینی
جواد حسین زاده حقوق خصوصی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ
محمد حسنوند حقوق عمومی قاضی دیوان عدالت اداری/ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
سعید حقانی حقوق خصوصی مدرس مدعو / دانشگاه بهشتی
محمود خادمان حقوق تجارت بین الملل استادیار
قاسم خادم رضوی
ابوالفتح خالقی قم- بلوار الغدیر - دانشگاه قم دانشکده حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالله خدابخشی
سید علی خزائی حقوق خصوصی، حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی- -دانش آموخته بهشتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر محسن خلیلی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
یاسمن خواجه نوری
محمدعلی خورسندیان حقوق خصوصی professor
پیمان دادرس
مهراب داراب پور حقوق تجارت بین الملل استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمد هادی دارائی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
حمیدرضا دانش ناری حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه
علیرضا دبیرنیا حقوق عمومی مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه قم
علی دشتی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
احمد دیلمی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمد راسخ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عبداله رجبی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهرن
حبیب اله رحیمی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین رحمت اللهی حقوق عمومی گروه حقوق عمومی؛ دانشکده حقوق؛ پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران، قم، ایران
منصور رحمدل حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد داسلامی واحد تهران مرکزی
مرتضی رستمی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
هادی رستمی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
ولی رستمی
سودابه رضوانی
بهزاد رضوی فرد
احمد رفیعی حقوق عمومی استادیار
محمدتقی رفیعی حقوق خصوصی دانشیار
محمد حسین رمضانی قوام آبادی حقوق محیط زیست دانشیار
امیرحسین رنجبریان
نوید رهبر حقوق تجارت بین الملل بهشتی
ابراهیم رهبری
محمدرضا رهبرپور حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد روشن حقوق اسلامی تحقیقات بنیادین
علی زارع حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
محمد حسین زارعی حقوق عمومی دانشگاه بهشتی
عبدالوحید زاهدی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار
علیرضا یزدانیان حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالجبار زرگوش نسب عضوهیأت علمی/دانشگاه ایلام
شهرام زرنشان
سید قاسم زمانی حقوق معاهدات بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد رضا زندی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز
علی اکبر سیاپوش حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمد ساردوئی نسب حقوق خصوصی دانشگاه تهران
پرویز ساورایی حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد قاری سید فاطمی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
راحله سید مرتضی حسینی حقوق معاهدات بین الملل مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
ساسان سیرفی حقوق عمومی
محمدعلی سعیدی دانشگاه
غلامعلی سیفی زیناب حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید ناصر سلطانی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران
محمد سلطانی
صادق سلیمی
حسین سیمایی صراف حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حسن سواری هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
میر شهبیز شافع حقوق معاهدات بین الملل استادیار
زهرا شاکری
مجید شایگان‌فرد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران
باقر شاملو
محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی
سعید شجاعی ارانی حقوق اقتصادی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عباس شیخ الاسلامی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق دانشگاه ازاد مشهد
محسن شریفی
حسین شریفی طرازکوهی
عبدالحسین شیروی
عباس شیری ورنامخواستی حقوق جزا و جرم شناسی استاد
ابراهیم شعاریان ستاری حقوق تجارت بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز
مهدی شعبان نیا منصور حقوق عمومی گروه حقوق عمومی-دانشکده حقوق-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی-تهران-ایران.
قاسم شفیعی حقوق تجارت بین الملل گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
توحید شفیع زاده دیزجی حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
قاسم شفیعی علویجه حقوق تجارت بین الملل گروه حقوق دانشگاه کاشان
رضا شکوهی زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
احمد شمس حقوق خصوصی دانشگاه ازاد
عرفان شمس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران جنوب
محمدابراهیم شمس ناتری
مهدی شهابی
مرتضی شهبازی نیا
راضیه صابری حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و فناوری،
حسین صادقی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
اقای صادقی نشاط
محمد خلیل صالحی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه قم
محمد صالحی مازندرانی
مهدی صبوری پور دانشگاه شهید بهشتی
اسدالله صحرانورد
علی اصغر صحرائیان دانشگاه
علی صفاری
محسن صفری حقوق خصوصی حقوق خصوصی واسلامی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران
محمدحسن ضیایی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
صادق ضیایی بیگدلی بهشتی
حسین طباطبایی هیات علمی داشگاه تربیت مدرس
نسرین طباطبائی حصاری دانشگاه تهران
محمد طباطبائی نژاد حقوق خصوصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
محمد عابدی
میرحسین عابدیان حقوق تجارت بین الملل قاضی، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)
علیرضا عالی پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
حسن عالی پور حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
اکبر عالم تبریز
اصلی عباسی حقوق بشر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی
محمود عباسی حقوق خصوصی دانشکده حقوق
بختیار عباسلو حقوق خصوصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مونا عبدی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
محسن عبدالهی دانشگاه بهشتی
مریم سادات عربی
محمدحسین عرفان منش حقوق خصوصی
ستار عزیزی حقوق بشر حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دکتر مجید عزیزیانی حقوق خصوصی قوه قضاییه
فاطمه عزیزمحمدی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
پوریا عسکری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ابومحمد عسگرخانی
محمد رضا عظیمی حقوق عمومی مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
یوسف یعقوبی حقوق خصوصی مستشار دادگاه تجدید نظر
مهدی علیاری حقوق معاهدات بین الملل گروه حقوق بین الملل- دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد علی انصاری پور
محسن عینی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی
ماهرو غدیری
مجید غمامی
محمدمهدی غمامی
مریم غنی زاده بافقی حقوق خصوصی استادیار/ دانشگاه خوارزمی
مسعود فریادی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران
حمید فرجی حقوق جزا و جرم شناسی هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه علوم قضایی
غزاله فرید زاده
مصطفی فضائلی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق
فرهنگ فقیه لاریجانی
علی محمد فلاح زاده حقوق عمومی دانشگاه
هدایت اله فلسفی
عزیزالله فهیمی
سیدمحمد قاری سید فاطمی
علی قاسمی
غلامعلی قاسمی حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم،قم ایران
مجتبی قاسمی حقوق اقتصادی حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
عباس قاسمی حامد
ابراهیم قدسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدباقر قربان وند شهیدبهشتی
احد قلی زاده منقوطای حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
سعید قماشی
حمید قنبری حقوق اقتصادی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
کیومرث قنبری حقوق عمومی دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر قنبری جهرمی
جلیل قنواتی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
نوروز کارگری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محمود کاظمی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی کاظمی جویباری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه علامه آیت الله آملی
عباس کاظمی نجف آبادی
حامد کرمی گروه حقوق دانشکده انسانی دانشگاه شاهد
محمد یکرنگی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کیومرث کلانتری
فاطمه کیهانلو حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران
جعفر کوشا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار حقوق عمومی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران / ایران
رجب گلدوست جویباری حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
همایون مافی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محسن محبی حقوق تجارت بین الملل حقوق عمومی و بین الملل-مدیر گروه-دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن محسنی حقوق خصوصی دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی
سعید محسنی حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سیدمصطفی محقق داماد حقوق اسلامی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی ره، تهران، ایران
سام محمدی حقوق خصوصی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران،
قاسم محمدی حقوق اسلامی عضو هیأت علمی/ گروه حقوق اسلامی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران
محمد رضا محمدی حقوق خصوصی دانش آموخته دکتری
سید هادی محمودی حقوق معاهدات بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهران محمودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا محمودی کردی حقوق محیط زیست گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسن مرادی
مهدی مرادی برلیان حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
فردین مرادخانی حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا
محمود میرخلیلی
عباس میرشکاری
سید علیرضا میر کمالی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا
حسین میرمحمد صادقی
غلامحسن مزارعی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیده مزینانیان حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد مشاری
علی مشهدی حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
علیرضا مشهدی زاده حقوق خصوصی
مصطفی مظفری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
شهلا معظمی حقوق جزا و جرم شناسی جزا و جرم شناسی
عیسی مقدم حقوق خصوصی دانشگاه گیلان ، گروه حقوق
علی مقدم ابریشمی حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق ، دانشگاه علامه طباطبایی
رضا مقصودی پاشاکی حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
رضا مقصودی پاشاکی
فرشید مقیمیان بروجنی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی/ دانشگاه شهید بهشتی/ قوه قضاییه
مهدی مهدوی زاهد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
نسرین مهرا
پرهام مهرآرام حقوق عمومی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی
حسین مهرپور
سید طه موسوی میرکلائی حقوق بشر دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
غلامرضا مولابیگی حقوق عمومی قاضی دیوان عدالت اداری
آیت مولائی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
احمد مومنی راد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران
مهدی نیازآبادی حقوق خصوصی دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
امیرحسن نیازپور
صابر نیاورانی حقوق خصوصی علوم تحقیقات
مرتضی نجابت خواه گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
علی حسین نجفی ابرند آبادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل نعمت اللهی عضو هیات علمی دانشگاه قم گروه حقوق خصوصی
امیر نیک پی حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فریدون نهرینی دانشگاه تهران
رحیم نوبهار حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق اسلامی- دانشکده حقوق- انشگاه شهید بهشتی
محمد نوروزی حقوق خصوصی استاد مدعو دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
کامران هاشمی
مهدی هداوند حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
هانیه هژبرالساداتی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مدیرگروه حقوق مجتمع بین المللی دانشگاه ازاد مشهد
مجتبی همتی حقوق عمومی
سیدمجتبی واعظی حقوق عمومی هیئت علمی دانشگاه شیراز
حسین واله استادیار گروه فلسفه
سید حسن وحدتی شبیری حقوق خصوصی دانشیار
محمدرضا ویژه حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسن وکیلیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی