حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهتصمیمات دیوان‌های داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایه‌گذاران خارجی حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مشروع و نقض آن وارد حیطه‌ بررسی دیوان داوری می‌شود. رویه‌ داوری ‌سرمایه‌گذاری در خصوص لزوم حمایت از انتظارات مشروع در طی سالیان اخیر از غنای کافی برخوردار شده است، اما حمایت از این انتظارات بدون محدودیت نیست و شرایطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1