همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده

نویسندگان

1 استاد دانشگاه سوربن پاریس

2 پژوهشگر

چکیده

منظور از "همراهی" فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده این است که فعل هر دوی آنها در ایراد خسارت به زبان دیده، تاثیر داشته باشد. عبارت "فعل زیان دیده" معنایی گسترده از از "تقصیر زیان دیده" معنایی گسترده ار از "تقصیر زیان دیده " دارد تقصیر زیان دیده، هر گونه عمل تقصیر آمیز زیان دیده است که در ایراد خسارت به خود او نقش داشته است اما فعل زیان دیده، علاوه بر تقصیر، شامل هر گونه فعل بدون تقصیر و هر نوع حالت زیان دیده است که ایراد خسارت به او و یا در تشدید خسارت او نقش ایفا کرده است. در گفتار حاضر نیز،"فعل" زیان دیأه مورد بررسی قرار گرفته است . این گفتار، ترجمه ای است از بخشی از کتاب" شرایط مسوولیت" اثر مشترک خانم ژنویو وینی و آقای پاتریس ژوردن که هر دو استادان ممتاز دانشگاه سوربن پاریس و از برجسته ترین متخصصان مسوولیت مدنی هستند این اثر که در میان منابع علمی مربوط به مسئولیت مدنی، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. یکی از مفصل ترین آثاری است که در سالهای اخیر در این زمینه به رشته تحریر در آمده و کلیه مطالب آن با مقررات جدید و رویه قضایی نوین فرانسه هماهنگی شده است و بدون تردید در میان منابع جدید و رویه قضایی نوین فرانسه هماهنگ شده است و بدون تردید در میان منابع جدید حقوق مسوولیت مدنی در فرانسه ، یکی از مهمترین منابع محسوب می شود این کتاب در مجموعه "دوره حقوق مدنی" زیر نظر پروفسور ژاگ گستن و در سال 1998 انتشار یافته است این گفتار با عنوان "همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده" شامل دو فصل است :فصل اول،"تاثیر فعل زیان دیده بر حق جبران خسارت خود او" مشتمل بر: بخش اول – تاثیر تقصیر زیان دیأه و بخش دوم – تاثیر عوارض پیشین زیان دیده و فصل دوم،"تاثیر فعل زیان دیده مستقیم برحق جبران خسارت زیان دیدگان غیر مستقیم" لازم به ذکر است که آقای پاتریس ژوردن، از سال 1988 تا کنون، در فصلنامه حقوق مدنی، رویه قضایی روز فرانسه را در زمینه مسوولیت مدنی تحلیل می کند که با توجه به این تحلیلها پس از سال 1998 تا کنون تغییری در حقوق فرانسه، در زمینه موضوع مورد بحث مشاهده نمی شود.ضمنا به منظور آگاهی علاقمندان و پژوهشگران، کلیه ارجاعات و منابع نیز در زیرنویس ها درج شده است

کلیدواژه‌ها