اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان

نویسنده

---

چکیده

تصور بسیاری از حقوقدانان و پزشکان بر آن است که با اخذ برائت مکتوب از بیمار قبل از درمان یا عمل جراحی، پزشک از مسوولیت مبری خواهد بود. هر چند این تصور با ظاهر قانونی منطبق است ولی با واقعیت هماهنگی نداشته و پزشکان را در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. در این مقاله با تشریح و تقسیم بندی جراحی ها به ضروری، جایز و ممنوع به تجزیه و تحلیل مسوولیت مدنی پزشکان پرداخته شده و با توضیح و ارئه دلایل و مستندات نتیجه گیری شده است که اخذ برائت از بیمار ضرورتا پزشک را از مسوولیت مدنی مصون نمی دارد. هرچند ممکن است وی از مسوولیت کیفری و مجازاتهای انتظامی رهایی یابد اما مشکل می تواند از مسوولیت مدنی و جبران خسارت وارده به بیمار یا بستگان وی نجات یابد. برای بهره برداری و اطلاع از شروط لازم رافع یا دافع مسوولیت مدنی پزشکان مطالعه دقیق تماام مقاله که در آن به بیش از 20 رفرنس و مرجع علمی ارجاع شده، توصیه می گردد.