بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دو دهه­ی اخیر موضوع ورشکستگی بین­المللی همواره یکی از بحث­های مهم حوزه­ی حقوق تجارت بین­الملل بوده است. جدل­های نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان‌شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­هایی که شاکله­ی قوانین و اسناد بین­المللی را تشکیل می­دهند. در میان اسناد مدون راجع‌به ورشکستگی بین­المللی نیز موفق‌ترین سند قانون نمونه­ی کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی­های فراسرزمینی است.در این نوشتار با بررسی و تحلیل مواد این قانون و با توجه به مقررات حقوق ایران، خواهیم دید علی­رغم آن که هیچ یک از مواد این قانون تعارضی با حقوق ایران ندارد؛ اما در مجموع با توجه به وضعیت و جایگاه اقتصادی ایران میان کشور­های مختلف، تصویب قانون مذکور به شکل فعلی چندان به نفع ما نیست.بنا­بر این پیشنهاد شده است با توجه به ضرورت وجود قوانین مدون در این حوزه، قانون نمونه با تغییرات و اصلاحات تامین کننده­ی منافع اقتصادی کشورمان به تصویب برسد.