ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهتبلیغات الکترونیکی یکی از مراحل بازاریابی در فضای مجازی است. ماهیت فرامرزی تجارت الکترونیکی سبب تغییرات گسترده‏ای در زمینه‏های مختلف از جمله تبلیغات شده است. تبلیغات در فضای مجازی این قابلیت را دارد،که منشأ سوءاستفاده تبلیغ‏کنندگان شود. به این ترتیب که کالاها یا خدماتی را تبلیغ کنند که برای سلامتی مصرف‏کننده مضر باشد. ممکن است این تبلیغات در برگیرنده اطلاعاتی خلاف واقع بوده که سبب گمراهی مصرف‏کننده شود یا اطلاعات ارائه‌شده در خصوص ویژگی‌های محصول، از شفافیت کافی برخوردار نباشد. به‌علاوه برخی رویه‏های تبلیغاتی به نقض حریم خصوصی مصرف‏کننده می‏انجامد. همسو با تغییرات ایجاد شده ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] و به منظور حمایت از مصرف‏کننده سایبری، حاکمیت قواعد و اصول ویژه‌ای در حوزه تبلیغات الکترونیکی ضروری است. قواعد حقوقی در حوزه تبلیغات الکترونیکی به دو دسته تقسیم می‏شود. دسته اول، قواعدی است که منبع آن عرف خاص حرفه‌ای است و دسته دوم قواعد مبتنی بر مصوبات دولت‌ها است. مطالعه قواعد مذکور در پرتو قانون تجارت الکترونیکی ایران،[2] با عنایت به دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا[3] و قواعد راهنما و رویه‌های حرفه‏ای اتاق بازرگانی بین‏المللی[4] موضوع این نوشتار است.[1]. Information Communication Technology (ICT)..[2] قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی است..[3] دستورالعمل  (Directive)از جمله مصوبات ارکان قانون‌گذاری اتحادیه اروپا یعنی شورای وزیران و پارلمان اروپایی است. جهت معرفی این دستورالعمل‌ها از دو عدد و یک علامت اختصاری استفاده می‌شود. عدد اول از سمت چپ سال تصویب و عدد بعد از ممیز، شماره خود دستورالعمل است.[4]. International Chamber of Commerce (ICC).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...........

الف) فارسی
1. دانشپور بخشایشی، عیسی، بررسی شورای دولتی فرانسه و صلاحی تهای آن،
. فصلنامه علامه دانشگاه تبریز، پاییز 1386 ، شماره 15
2. ریاضی اصفهانی، احسان، هرزنامه، خبرنامه فناوری اطلاعات کمیته امداد امام خمینی،
. 1386 ، شماره 7
3. سیملر، فیلیپ، راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها،
ترجمه: عباس قاسمی حامد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1377 ، شماره
.23-24
، 4. عالمی، زهرا، سخن سردبیر، خبرنامه انجمن ایرانی جر مشناسی، بهار و تابستان 1386
. شماره 5 و 6
5. فضلی، مهدی و باطنی، ابراهیم، مقابله کیفری با پیا مهای ناخواسته الکترونیکی
. (رویکرد جهانی، بایسته سنجی ملی)، مجله حقوق اسلامی، پاییز 1388 ، شماره 22
6. قاسمی حامد، عباس، حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به
. همکاری در فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1386 ، شماره 46
7. قاسمی حامد، عباس، متخصص متعهد ارائه اطلاعات به مصر فکننده در حقوق
. فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1388 ، شماره 49
8. قاسمی حامد، عباس، معرفی حقوق مصرف با مقدم های از مترجم، مجله تحقیقات
. حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1377 ، شماره 23
9. قاسمی حامد، عباس و خالدی، پری، پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده
کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری، مجله تحقیقات حقوقی
. دانشگاه شهید بهشتی، 1389 ، شماره 51
10 . قاسمی حامد، عباس و خالدی، پری، مسئولیت خسارت وارده به مصر فکننده
کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری، مجله پژوهش های رشد و
. توسعه پایدار، 1391 ، شماره 2
ترجمه: عبدالحمید ابراهیمی، هرمز ،Z تا A 11 . کاتلر، فیلیپ، دایره المعارف بازاریابی از
. مهرانی و احمد درخشان، تهران، انتشارات همای دانش، 1383
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 ممنوعیت ها و محدودی تهای حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی ...
114
12 . کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، اصول بازاریابی، ترجمه: علی پارسیان، تهران،
. انتشارات ادبستان، 1385
13 . کله اولوی، ژان، تعریف مصرف کننده، ترجمه: عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی
.29- دانشگاه شهید بهشتی، 1379 ، شماره 30
14 . لینان دبلفون، زویه، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه: ستار زرکلام، تهران، انتشارات
. شهر دانش، 1390
. 15 . محمدیان، محمود، مدیریت تبلیغات، تهران، انتشارات فردوسی، مرداد 1370
. 16 . معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، 1363
17 . نوری، محمدعلی و نخجوانی، رضا، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، کتابخانه گنج
. دانش، 1382
ب) لوح ها
18 . گروه نر مافزاری بهمن، لوح فشرده فرهنگ لغت تخصصی بهمن (مهندسی کامپیوتر)،
. تهران، مرکز کامپیوتر، بهمن 1380