دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، تابستان 1396 
2. معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور

صفحه 39-65

عبدالله شمس؛ سید فرهاد بطحائی


3. اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار