تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه پانتئون سوربون فرانسه (تخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل) و استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. بسیاری از اسناد و مدل‌های قوانین و آراء مختلف از منابع مختلف و نهادهای گوناگون و محاکم بین‌المللی، منتشر و صادر شده‌اند که تخصص، پیچیدگی و جزئی‌نگر شدن آنها روز به روز در حال افزایش است. مع‌هذا بر پژوهشگران پوشیده نیست که هرآینه غایت نهایی داوری نیز به مانند رسیدگی‌های قضایی، حل اختلاف و به دیگر سخن، اقناع طرفین اختلاف و رسیدگی به نتیجه‌ای عادلانه و انصاف‌محور و در نهایت، راضی شدن آنها به نتیجه است. تأسیس شاخه‌های تخصصی این درخت میان‌سال داوری، محصول این تخصص‌گرایی‌ها و مداقه‌ها بوده است که یکی از مهم‌ترین شاخه‌های مطالعه در آن، امر مهم ادله اثبات است. نوشته پیش‌رو در وهله اول درصدد ترسیم چارچوب مفهومی نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی، سپس در تکاپوی ترسیم حتی‌الامکان چالش‌های پیش‌رو در مهم‌ترین دلایل موجود در نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی و در کنار آن به طرح بحث تفکیک قانون حاکم بر ادله اثبات از قانون حاکم بر امور شکلی و ماهوی محکمه داوری می‌پردازد که یکی از جدیدترین دکترین در داوری بین‌المللی است و سپس به بررسی سازمانی این چالش مهم در داوری‌های بین‌المللی و نهادهایی که در این راستا گام برداشته‌اند، مبادرت می‌ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A theoretical and practical analysis on the modern challenges towards the production of evidence in international arbitrations; comparative and critical approach

چکیده [English]

Abstract
International arbitration as a method of legal international disputes settlement has had a significant progress within recent years. Many of documents, codes and judicial awards have been issued from different institutions and various bodies in which their expert points, complexities and preciseness have been increasing broadly.
In spite of this fact, this is not hidden from scholars that the desired object of the arbitration is to settle the disputes and in the other words, the satisfaction of both parties, proceed to a just and equity-oriented result and at the end, the satisfaction to the judgment.
Specialising the branches of arbitration as a field of studies lead us to one of the important branches of researches called evidence.
This paper is concerned firstly about the conceptual framework of the system of the evidence in international arbitrations and secondly in conjunction with the recent challenges towards an approach on the separation of the law governing the proceedings from the law governing the production of evidence; and at the end, international challenges concerning international organisations and bodies will be presented.

فهرست منابع و مآخد :
 
منابع لاتین :
A.Mourre, “ L’administration de la preuve orale dans l’arbitrage international : état des lieux et perspectives d’évolution “, in , J. Rosell , Les arbitrage internationaux, société de législation comparée , 2005
Anne Veronique Schlaepfer and Philippe Bartsch, A Few Reflections on the Assessment of Evidence by International Arbitrators , Revue de Droit des Affaires Internationales , Number 3, 2010.
 
Claude Reymond, “ Civil law and common law procedures: which is the more inquisitorial? A common lawyers response “ in Lara Unfer, L’administration de la preuve en arbitrage international. Étude comparative France / Etats-Unis.
 
Craig, Park, Paulsson, «International Chamber of commerce arbitration», 3rd ed., Oceania Publishers, Paris, 2000
 
Fatou NDIORO NIANG ; La pratique de l'arbitrage dans le règlement du contentieux commercial. Cas de la Chambre arbitrale de Dakar ,  Institut supérieur de management de Dakar  , Licence en droit des affaires 2011
 
George C. Economou , Admissibility and Presentation of Evidence in International Commercial Arbitration in www.greeklawdigest.gr
Gorshkova Elena , Evidence by Witness in International Commercial Arbitration , Course of International Disputes Settlement in Central European University.
Guy Pendell, David Bridge, Arbitration in England and Wales ,  in https://eguides.cmslegal.com/
Lara unfer, L’administration de la preuve en arbitrage international. Étude comparative France / Etats-Unis , Mémoire de master 2 recherche de droit européen comparé , Université Panthéon-Assas - Institut de Droit Comparé , 2012-2013
P .Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, “  On International Commercial Arbitration “ , Kluwer, 1999
 
Trever C. Hartley , International Commercial Litigation, Cambridge University Press , 2009
L. Vercauteren, “ The taking of evidence in international arbitration “ , American Review of International Arbitration, 2012
N. Blackaby , C. Partasides , A. Redfen , M. Hunter , “ On International Arbitration , Applicable Laws “ , Oxford University Press , 2009
Y. Derains, “ La pratique de l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial international “ , Revue de l’arbitrage , 2004
 
سایت های اینترنتی :
 “Commentary on the revised text of the 2010 IBA rules on taking of evidence in international arbitration“ in www.ibanet.org
 
 
 
منابع فارسی :
 
شمس، استاد دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ، جلد دوم ، چاپ سی و دوم ، انتشارات دراک ، تهران ، سال 1392
دیبافر ، سهیلا ، نظام ادله در داوری تجاری بین المللی ، چاپ اول ، انتشارات دادنامه ، تهران ، سال 1394