نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی 1370

نویسنده

---

چکیده

بالاخره پس از سالها انتظار نوزاد جدیدی به عنوان قانون مجازات اسلامی متولد شد که هر چند شکل و شمایلی بهتر از سلف خود یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 دارد اما هنوز تا رشد و کمال آن فاصله بسیار است. سقراط پیر دانشمند وقتی قرنها پیش مساله مامایی تفکر را پیش کشید شاید گمان نمی برد که ممکن است قابله های عجول و گاه کم حوصله چیزهایی برا یانند که بعدها موجب زحمت دیگران را فراهم کنند. معهذا نباید انتظار حقوقدانان و دست اندرکاران مسائل قضایی را برای تولد قانوی جدید که پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد نادیده گرفت، هر چند باز شتابزدگی در تدوین این قانون و بی تجهی در دقت به مسائل فراوان وجود دارد. دلیل این عجله را نیز می توان در آزمایشی بودن قانون دانست که هر چند ممکن است تهیه کنندگان آن، همین مساله را دلیل بر امتیاز قانون بدانند اما با توجه به این نکته که وقتی مجلس گاه برای یک تبصره قانون بودجه و یا وضع مالیات ساعتها وقت صرف می کند و حوصله به خرج می دهد