گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

نویسندگان

---

چکیده

دادگاه جنایی پیره در 8 ژانویه 1992 محمد رشید فلسطینی را به اتهام کار گذاشتن بمبی در یک هواپیمای آمریکایی و انفجار آن در اوت 1982 بر فراز هاوایی، که منجر به کشته شدن یک نوجوان ژاپنی شده بود، به 18 سال زندان محکوم کرد. اما این محکوم مدعی بیگناهی خود بوده و از این رای تقاضای پژوهش نموده است.