پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

نویسندگان

---

چکیده

انجمن بین المللی حقوق جزا از جمله سازمانهای غیر دولتی محسوب می شود که اندکی بیش از یکصد و پنج سال قدمت دارد این انجمن با تشکیل کنگره های بین المللی که هر پنج سال یکبار در یکی از کشورهای داوطلب عضو برگزار می شود، فرصتی فراهم می آورد تا جنبه های مختلف حقوق جزا و آخرین تحولات این رشته از حقوق با حضور بسیاری از متخصصان کیفری از کشورهای مختلف، مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گیرد پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا با همکاری دانشگاه ریودوژانیرو و فرمانداری ایالت ریو در روزهای چهارم تا دهم سپتامبر 1994 با حضور بیش از هزار حقوقدان از شصت و دو کشور جهان در این شهر برگزار گردید. در این کنگره عضویت انجمنهای ایرانی، آنگولایی و سنگالی حقوق جزا در انجمن بین المللی حقوق جزا مورد تصویب شورای مدیریت آن قرار گرفت