کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 1379 یک کارگاه آموزشی در خصوص داوری تجاری بین المللی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن داوری ایرانی در محل آن دفتر در تهران برگزار گردید شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی این کارگاه آقایان الف فرانکی و ژان گرناندت از مرکز داوری اطاق تجارت استکهلم سوئد پورفسور میشل رایزمن از مدرسه حقوق یل ایالات متحده آمریکا و آقای دکتر جان ون دن برگ از حقوقدانان و متخصصان داوری بین المللی هلند، بودند.از جمهوری اسلامی ایران، اساتید، حقوقدانان دانشجویان ،صاحبنظران و دست اندرکاران داوری و روابط بین الملل از دانشگاهها، سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی حضور داشتند. از میان آنها آقایان دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر مجتبی کزازس، دکتر حمیدرضا نیکبخت، دکتر اسعد اردلان، دکتر پرویز ساورایی دکتر مسعود اربابی، آقای لطفیان و دکتر نصراله ابراهیمی و خانم دکتر زهرا نوع پرست با ارائه مقاله یا سخنرانی و اداره جلسات شرکت فعال داشتند.