نقش مرحله پساکیفری در پیشگیری از تکرار جرم با تکیه بر بزه‌کاری زنان

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آثار زیان‌بار زندان برای مجرمین بر هیچ کس پوشیده نیست. از زندان در منابع جرم‌شناسی به‌عنوان دانشگاه جرم‌آموزی نام برده شده است، لیکن بنا بر متون قانونی و جهت بازدارندگی عمومی و تأمین امنیت و آرامش افراد جامعه، در مواردی، محکومیت و نگهداری مجرمین در زندان، ضروری و گریزناپذیر است. با اتمام دوره محکومیت و آزادی از زندان، و در تلاش برای بازگشت به زندگی عادی و سالم، بسیاری از مجرمان با مشکلات و تنگناهایی مواجه می‌شوند، و با عدم توانایی و آگاهی از چگونگی رفع موانع مذکور، اجباراً به فعالیت‌های بزه‌کارانه باز می‌گردند. مشکلات مذکور برای اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان دو چندان است. آنان در برابر مسائلی از قبیل بازگشت به زندگی خانوادگی، حضانت کودکان و بازیافتن موقعیت فردی و اجتماعی با موانع بیشتری برخورد نموده و در مقابله با برچسب مجرمانه به حمایت و مساعدت بیشتری نیاز دارند.بی‌توجهی مسئولین به حل و رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال، مسکن، و سایر مشکلات جسمی، روانی، خانوادگی، و اجتماعی، زندانیان آزاد شده، همچنین عدم نظارت و مراقبت از آن‌ها، نهایتاً منجر به تکرار جرم شده و سیکل و دوره جرم - مجازات را تداوم می‌بخشد. توجه و برنامه‌ریزی نهادهای متولی زندانیان، مانند سازمان زندان‌ها، انجمن حمایت از زندانیان، و مرکز مراقبت پس از خروج، برای نظارت و تداوم مراقبت و مساعدت در رفع مشکلات عدیده زندانیان پس از خروج می‌تواند از تکرار جرم پیشگیری نموده و آنان را در بازگشت به زندگی سالم و عادی یاری و کمک نماید.