حقوق و اخلاق

نویسندگان

---

چکیده

یکی از پرسش های بنیادین در حوزه فلسفه حقوق به ارتباط میان حقوق و اخلاق بر می گردد تا چندی پیش این گونه پنداشته می شد که رقابت اصلی در این زمینه میان دو رویکرد حقوق طبیعی و "اثبات گرایی حقوقی" برقرار است لکن با ورود مباحث مکتب هر منیوتیک به دنیای نظریه پردازی حقوقی رویکرد سوم، یعنی رویکرد تفسیری نیز به جمع رقیبان پیوست. نوشته زیر که بسیار فشرده اما پر معنا و دقیق می باشد توسط یکی از فیلسوفان برجسته حقوقی پروفسور رونالد دورکین برای دانشنامه آکسفورد آماده شده است. وی که در هر دو زمینه فلسفه و حقوق تحصیل ، تحقیق و تالیف داشته است از بنیان گذاران هرمنیوتیک حقوقی بوده و در حال حاضر استاد کرسی فلسفه حقوق در دانشگاه آکسفورد و نیویورک می باشد