اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در رویه معاهداتی نوین یک وقفه زمانی بین اتمام مذاکرات انعقاد معاهده و پذیرش متن معاهده یا امضای آن از یک طرف، و لازم‌الاجرا شدن معاهده مزبور از طرفی دیگر وجود دارد. این امر بدین خاطر است که در بسیاری از کشورها لازم‌الاجرا شدن معاهدات بین-المللی تابع تکمیل فرایندهای داخلی ضروری جهت تصویب و پذیرش معاهدات می‌باشد. اما گاهی ممکن است اجرای فوری معاهده بلافاصله بعد از پایان مذاکرات انعقاد آن به دلایل گوناگون برای دولت‌ها حیاتی باشد. اجرای موقت معاهدات سازکاری مؤثر برای دستیابی به این هدف می‌باشد، و در حال حاضر نیز تبدیل به شیوه‌ای رایج گشته است. سازکار اجرای موقت در ماده 25 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات تدوین شده است. اما دو بند اختصاص داده شده در ماده مزبور به تمام سوال‌ها درمورد سازکار اجرای موقت معاهدات پاسخ نمی‌دهد. بنابراین، اجرای موقت معاهدات نیاز به توضیح بیشتر دارد. از اینرو، هدف مقاله حاضر بررسی جنبه‌های گوناگون مرتبط با سازکار اجرای موقت معاهدات بین‌المللی و پاسخ به این سوال می‌باشد که یک معاهده بین‌المللی قبل از لازم‌الاجرا شدن چگونه به صورت موقت به اجرا درمی‌آید؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provisional Application of Treaties in International Law

نویسندگان [English]

  • mohsen abdollahi 1
  • Farhad Derhami 2
1 دانشگاه بهشتی
2 PhD Candidate in International Law at Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

In modern treaty practice, there is a temporal gap between the conclusion of treaty negotiations and adoption of the text or signature, on the one hand, and the entry into force of treaty on the other. This is because in many States the entry into force of a treaties is subject to the completion of proceedings necessary for ratification or approval. But sometimes immediate application of a treaty upon conclusion of its negotiations may for different reasons be crucial for states. The provisional application of treaties is an effective mechanism to achieve this objective, and now has become a common practice. This mechanism is codified in Article 25 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But just two allotted paragraph of that article can't answer all questions regarding the provisional applications of treaties mechanism. Thus, provisional application needs more clarifications. Therefore, examination of different aspects of provisional applications of international treaties mechanism is the purpose of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: International Treaties
  • Provisional Application
  • Entry into Force
  • International Law
منابع
الف)منابع فارسی
کتب:
-        فلسفی، هدایت­الله. (1391). حقوق بین­الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو
مقالات:
-        تیلا، پروانه (1382). جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح­ها هسته­ای در حقوق عمومی ایران. مجله پژوهش­های حقوقی. شماره 4. 263-243
-        الهویی نظری، حمید؛ پورکریم، بهنام (1393). اجرای موقت معاهدات. اندیشه­های حقوق عمومی. شماره 2، 116-97
ب) منابع لاتین
Books:
-       Aust, A. (2000). Modern Treaty Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press
-       Krieger, H. (2012). Article 25: Provisional Application. In O. Dorr & K. Schmalenbach (Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (pp. 407-421). Hiedelberg: Springer
-         Mathy, D. (2011). Article 25 VCLT. In O. Corten, & P. Klein (Eds.) the Vienna Convention in the Law of Treaties: A Commentary (pp. 639-654). Oxford: Oxford University Press
-       Mertsch, A.Q. (2012). Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
-         Schemers, H. G., & Blokker, N. (2011). International Institutional Law (11nd ed.). Boston: Martinus Nijhoff Publishers
-       Villiger, M.E. (2009). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
Articles:
-         Arsanjani, M., & Reisman, W. M. (2011). Provisional Application of Treaties in International Law: The Energy Charter Treaty Awards. In E. Cannizzaro (Ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (pp.86-104). Oxford: Oxford University Press
-       Bartels, L. (2012). Withdrawing Provisional Application of Treaties: Has the EU Made a Mistake?. Cambridge Journal of International and Comparative Law. (1) 1, 112-118
-       Djajic, S. (2014). Provisional Application of Treaties: Critical Assessment of the Rule and International Investment Awards. Harmonization of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. (2), 339-362
-       Hober, K. (2010). Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty. Journal of International Dispute Settlement. (1) 1, 153-190
-         Lefeber, R. Treaties, Provisional Application. In Max Planck Encyclopedia of International Law online edition. Last Update May 2011. Retrieved from: http://mpepil.com
-         Michie, A. (2006). The role of provisionally applied treaties in international organizations. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa. (39) 1, 39-56
-         Niebruegge, A. M. (2007). Provisional Application of the Energy Charter Treaty: The Yukos Arbitration and the Future Place of Provisional Application in International Law. Chicago Journal of International Law. (8) 1, 355-376
-       Rogoff, M. A., & Guaditz, B. E. (1987). The provisional application of international agreements. Maine Law Review, 39, 29-81
-       Rosenne, S. (2004). When Is a Final Clause Not a Final Clause?. American Journal of International Law. (98) 3, 546-549
Thesis:
-       Michie, A. G. (2004). The Provisional Application of Treaties with Special Reference to Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation Instruments. Unpublished LL. M. thesis, University of South Africa.  Retrieved from: http://goo.gl/8jgBmV
International Conventions & Treaties:
-         Agreement on the International Dolphin Conservation Programme
-         Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea
-         Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
-         Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
-         Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
-         Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction
-         General Agreement on Tariffs and Trade
-         International Cocoa Agreement
-         The Energy Charter Treaty
-         Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
-         Treaty on Open Skies
-       Treaty on promotion and reciprocal protection of investments
-         United Nations Convention on the Law of the Sea
-         Vienna Convention on the Law of Treaties
-         Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations
Reports and other International Documents:
-         C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3
-         Gomes-Rebledo, J. M., First report on the provisional application of treaties, UN Doc. A/cn.4/664
-         Gomes-Rebledo, J. M., Second report on the provisional application of treaties, UN Doc A/cn.4/664
-         Gomes-Rebledo, J. M., Third report on the provisional application of treaties, UN Doc         A/CN.4/687
-       Memorandum by the Secretariat on Provisional application of treaties, UN Doc A/CN.4/658
-         Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, UN Doc A/CONF.39/11/Add.l
-         Recommendation of the Working-Group on the long-term programme of work, UN Doc A/66/10
-       Report of the International Law Commission on the work of its sixty-seventh session, UN Doc A/70/10
-         Yearbook of the international law, 1965 (I)
ج) سایت
-        International Law Commission