رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول).

10.22034/jlr.2019.141507.1198

چکیده

چکیده
در قانون بیمه‌ی ایران و قانون بیمه‌ی دریایی انگلیس اشاره‌ای به ضرورت وجود «رابطه‌ی سببیت» بین «عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات» با انعقاد قرارداد بیمه نشده‌است. در صورتی که به صرف تحقق عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات، بیمه‌گر حق ابطال قرارداد بیمه را داشته باشد، نتیجه اقتصادی این امر بسیار سنگین است. در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی نسبت به بررسی و تحلیل تطبیقی مقررات قانونی و رویه‌ی قضایی حقوق ایران و انگلیس اقدام‌شده‌است. یکی از راهکارهای مهمی که جهت تعدیل ضمانت‌اجرای سنگین عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات ارائه شده است، ضرورت وجود رابطه‌ی سببیت بین عدم‌افشای اطلاعات و ارائه‌ی نادرست اطلاعات با انعقاد قرارداد بیمه است که بیمه‌گر باید برای برخورداری از حق ابطال قرارداد، پس از این که اثبات نمود اطلاعات براساس «معیار نوعی» اساسی محسوب می‌شوند، با توجه به «معیار شخصی» اثبات کند عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات سبب انعقاد قرارداد توسط او شده‌اند.
کلید واژگان: عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات، رابطه‌ی سببیت، حق فسخ قرارداد بیمه، معیار شخصی، معیار‌نوعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inducement of Circumstances’ Disclosure and Concluding the Marine Insurance Contract

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini 1
  • Mojtaba Mohammadi 2
1 Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Candidate of International Trade Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
It is not mentioned to the necessity of “inducement” between “non-disclosure and representation of circumstances” and concluding the contract in Insurance Law of Iran and Marine Insurance Law of England. If the insured had the right to contract voidance merely because of non-disclosure and representation of circumstances, the economic result of this would be so heavy.  In this article, the legal provisions of Iran and England are analyzed. One approach to adjustment of the heavy remedy of non-disclosure and representation of circumstances is the necessity of inducement between non-disclosure and representation of circumstances and concluding the contract that the insurer after proving the materiality of circumstances according to the “objective test” must prove according to the “subjective test” because of non-disclosure and representation of circumstances has concluded the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Disclosure and Representation of Circumstance
  • Inducement
  • Right to Contract Voidance
  • Objective Test