رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانش آموخته حقوق دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دادگستری

10.22034/jlr.2019.141507.1198

چکیده

چکیده
در قانون بیمه‌ی ایران و قانون بیمه‌ی دریایی انگلیس اشاره‌ای به ضرورت وجود «رابطه‌ی سببیت» بین «عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات» با انعقاد قرارداد بیمه نشده‌است. در صورتی که به صرف تحقق عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات، بیمه‌گر حق ابطال قرارداد بیمه را داشته باشد، نتیجه اقتصادی این امر بسیار سنگین است. در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی نسبت به بررسی و تحلیل تطبیقی مقررات قانونی و رویه‌ی قضایی حقوق ایران و انگلیس اقدام‌شده‌است. یکی از راهکارهای مهمی که جهت تعدیل ضمانت‌اجرای سنگین عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات ارائه شده است، ضرورت وجود رابطه‌ی سببیت بین عدم‌افشای اطلاعات و ارائه‌ی نادرست اطلاعات با انعقاد قرارداد بیمه است که بیمه‌گر باید برای برخورداری از حق ابطال قرارداد، پس از این که اثبات نمود اطلاعات براساس «معیار نوعی» اساسی محسوب می‌شوند، با توجه به «معیار شخصی» اثبات کند عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات سبب انعقاد قرارداد توسط او شده‌اند.
کلید واژگان: عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات، رابطه‌ی سببیت، حق فسخ قرارداد بیمه، معیار شخصی، معیار‌نوعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inducement between disclosure of circumstances and concluding the marine insurance contract

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini 1
  • Mojtaba Mohammadi 2
1 Professor of Law Faculty of Shahid Beheshti University
2 graduated in law at shahid beheshti university/ judiciary power
چکیده [English]

Abstract
It is not mentioned to the necessity of “inducement” between “non-disclosure and representation of circumstances” and concluding the contract in Insurance Law of Iran and Marine Insurance Law of England. If the insured had the right of contract voidance merely because of non-disclosure and representation of circumstances the economic result of this would be so heavy. In this article the legal provisions of Iran and England is analyzed. One approach to adjustment of the heavy remedy of non-disclosure and representation of circumstances is the necessity of inducement between non-disclosure and representation of circumstances and concluding the contract that the insurer after proving the materiality of circumstances according to the “objective test” must prove according to the “subjective test” because of non-disclosure and representation of circumstances has concluded the contract.
Key words: non-disclosure and representation of circumstance, inducement, the right of contract voidance, objective test, objective test. - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-disclosure and representation of circumstance
  • inducement
  • the right of contract voidance
  • objective test

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1398