تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی:
تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای از نیمه اول دهه 2000-1990 شدت گرفت. هدف از موافقت نامه های تجاری منطقه ای تسهیل تجارت بین سرزمین های تشکیل دهنده و نه ایجاد مانع بر سرراه تجارت اعضای دیگر با قلمروهای مزبور می باشد. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی با پیش بینی مقررات، استثنائاتی را برای اتخاذ اقدامات مخالف با اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت منطقه ای مقرر نموده است. باید توجه داشت که اتخاذ هر گونه اقدام بدون رعایت شرایط مقرر، بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی می باشد. تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ایی، مستلزم رعایت استانداردهایی برای تجارت داخلی و خارجی بین اعضاء تشکیل دهنده است. همچنین در ارتباط با مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در مقررات موجود ابهاماتی وجود دارد که برخی ار آنها در آرای هیأت های رسیدگی و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی مورد تفسیر و ایضاح قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of regional trade agreements within the framework of the World Trade Organization

نویسندگان [English]

 • بهشتی بهشتی 1
 • Mohammad Mehdi Assadi 2
1 بهشتی
2 دانشکده حقوق
چکیده [English]

Legal analysis of regional trade agreements within the framework of the World Trade Organization

The number of regional trade agreements grew substantially from the first half of the 1990s to the 2000s. The purpose of the regional trade agreements is to facilitate trade between the constituent territories and not to hinder the trade of other members of the territories. WTO agreements, provide exceptions to the adoption of contrary-measures to WTO rules and principles regarding regional trade. It should be noted that any measure taken without due observance of the terms is contrary to the provisions of the WTO, especially the Most-Favored Nation Principle. The formation of regional trade agreements requires the observance of standards for domestic and foreign trade between the constituent members. There are however certain ambiguities in relation to some of the concepts and terminologies used in the relevant provisions of the GATT and the GATS, which have been somewhat clarified in the panels and Appellate Body jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional Trade Agreements
 • Preferental Trade Agreements
 • GATT 1994
 • GATS
 • notification obligations of WTO members
 1. فهرست منابع

  Books

  1. Bhagwati,J, New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press, 1993.
  2. Bhagwati,J, Termites in the Trading System, Oxford University Press, 2008.
  3. Bilal, S, Szepesi,S, Managing the challenges of WTO participation : 45 case studies, Cambridge University Press,2005.
  4. Cottier,T, Foltea,M, Regional Trade Agreements and the WTO Legal System , Oxford University Press,2006.
  5. Estrella ,G,Horlick, G, Regional Trade Agreements and the WTO Legal System,Oxford University Press, 2006.
  6. Fiorentino,R, Crawford, J, Toqueboeuf, C, Multilateralizing Regionalism, Cambridge University Press,2009.
  7. Krugman,P, New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press,1993.
  8. Matsushita,M, WTO and East Asia: new Perspectives, Cameron May Ltd, 2004.
  9. Mavroidis, P, Trade in Goods, Oxford University Press, 2008.
  10. Narlikar,A, International Trade and Developing Countries: Bargaining Coalition in the GATT and WTO , Routledge,2003.
  11. Trachtman, J, International Trade: Regionalism, Edward Elgar, 2007.
  12. Trebilcock,M, Howse ,R, Eliason A, The regulation of International Trade ,Fourth edition, Published by Routledge, 2013.
  13. Van den Bossche,P,Zdouc,We, The law and Policy of World Trade Organization, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2017.
  14. Viner, J, The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace,1950.

   

  Articles

  1. Bhagwati,J, “A Costly Pursuit of Free Trade ”, Financial Times, 6 March 2001.
  2. Crawford,j,“A New Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements”, Singapore Yearbook of International Law, 11 SYBIL,2007.
  3. Hafez,Z, “Weak Discipline: Gatt Article XXIV and The Emerging WTO Jurisprudence on RTAs ”, North Dakota Law Review,79, 2003.
  4. Lang,R, “Renegotiating Article XXIV-A Priority for African Engaged in North – South Trade Agreements”, African Trade Policy Center Work in Progress,33, 2006.

   

  WTO Cases

  1. Argentina-Footwear (EC) (2000).
  2. Brazil – Retreaded Tyres (2007).
  3. Canada – Autos (2000).
  4. Turkey – Textiles (1999).
  5. US – Line Pipe (2002)
  6. US-Steel Safeguards(2003)
  7. Us-Wheat Gluten (2001).

   

  Reports

  1. Committee on Regional Trade Agreements, Examination of the North American Free Trade Agreement,Note on the Meeting of 24 February 1997, WT/REG4/M/4, dated 16 April 1997.
  2. General Council,Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements,Decision Adopted on 14 December 2006,WT/L/671,Dated 18 December 2006.
  3. Ministerial Conference, Doha Ministerial Declaration, adopted on 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, dated 20 November 2001.
  4. Tenth WTO Ministerial Conference,Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN (15) DEC Dated 21 December 2015.
  5. UNCTAD,Key Statistics and Trends in Trade Policy 2015:Preferential Trade Agreements.
  6. Word Trade Report 2011.