تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.22034/jlr.2020.115658.1102

چکیده

در حال حاضر در ساختار سازمانی قوه قضائیه علاوه بر دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، سازمان-های اداری متعددی وجود دارند که معمولاً هر کدام از این سازمان‌ها در راستای یکی از اهداف قوه قضائیه تشکیل گردیده‌اند. با تأمل در ساختار و فعالیت قوه قضاییه می توان گفت که صلاحیت‌ها، وظایف، تکالیف و اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه تنها شامل امور خاص قضایی(حل و فصل اختلافات) نیست؛ بلکه برخی از صلاحیت‌های غیر قضایی و سازمانی نیز برای این قوه به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 156 مورد شناسایی قرار گرفته است. گسترش برخی از فعالیت‌های قوه قضاییه به امور اجرایی نیز از لوازم و مقدمات انجام دقیق و کامل برخی وظایف قوه قضاییه است. در این نوشتار سعی شده سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از دیدگاه نظریه تفکیک قوا بررسی و تحلیل گردند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه قوه قضائیه تنها شأن قضایی صرف ندارد و انجام کامل وظایف قضایی مستلزم انجام برخی وظایف اجرایی و شبه اجرایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection on thePathology of the Subsidiary Bodies of the Judiciary Functions from the Perspective of the Separation of

نویسنده [English]

  • Ali mashhadi
University of Qom
چکیده [English]

Now in the organizational structure of the judiciary, in addition to general and specialized courts, have numerous administrative organizations. Usually, each of these organizations has been formed in accordance with the goals of the judiciary. In the framework of the separation of powers, it can be said that the qualifications, functions, duties and powers and responsibilities of the judiciary, only limited to some judicial functions.
In addition, some non-judicial and organizational competencies have been identified to the Judiciary under different) articles including Article 156(of the constitution. This article analyzes the subsidiary organizations of the Judiciary from the perspective of the separation of powers doctrine. The basic assumption of this article is based on the belief that the judiciary is not only a matter judicial duty and to complete the tasks of judiciary, it is necessary, some administrative and quasi-executive functions may also be performed.
Keywords: Separation of powers, theory of the two powers, executive acts, Judiciary, functionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation of powers
  • theory of the two powers
  • executive acts
  • Judiciary
  • functionalism