تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.184500.1501

چکیده

چکیده
فضای مجازی به‌سرعت به ابزار کلیدی استیفاء حق آزادی بیان تبدیل شده است. فضای مجازی هم حق دریافت و هم حق بیان و انتشار اطلاعات، ایده‌ها و عقاید، به صورت نوشتاری یا از طریق صدا یا ویدئو، را در یک رسانه با هم ترکیب می‌کند.
فضای مجازی به موازات ایجاد دسترسی و امکان پخش حجم عظیمی از اطلاعات برای مخاطبان میلیونی تا گسترۀ همۀ افرادی که به رایانه و خط تلفن دسترسی دارند، چالش‌ها و موضوعات حقوقی جدیدی به همراه دارد که تنظیم گری صحیح و مطلوب آنها را الزامی می‌گرداند از این‌رو، در این مقاله تلاش شده است با توسل به رویکرد میانرشتهای، روشهای تنظیم‌گری آزادی بیان در دو حوزه هرزه نگاری کودکان و نفرت پراکنی را در فضای مجازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق مشخص میکند روش های تنظیم گری در حال حاضر تا چه حد کارآمد است و همچنین روش موثر و کارامد برای تنظیم گری در حوزه مورد بحث چگونه باید باشد.
کلید واژه
آزادی بیان، فضای مجازی، تنظیم‌گری، نفرت پراکنی، هرزه نگاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regulation of freedom of expression in cyberspace ( A Comparative Study on the Laws of the United States of America -the European Union and Islamic Republic Of Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein zarei 1
  • saeedeh mazinanian 2
1 faculty of law -shahid behesti universti
2 Public law,faculty of law,Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
Cyberspace is rapidly turning into a major tool for exercising the right of freedom. Cyberspace amalgamates in the media the right to receive and the right to release information, ideas and beliefs in the form of a written text, audio file, or a video file.
As well as providing access and enormous amounts of information to millions of audiences across the reach of all people with access to a computer and telephone line, new challenges and legal issues require the right and proper regulation.
Therefore, this study aims to closely examine the cyberspace content regulation in the area of the freedom of speech in two areas of child pornography and hate speech in cyberspace through an interdisciplinary approach. The results of this study indicate how efficient the current regulatory framework is and how effective and efficient the regulatory framework should be in the area under discussion.
Key Words:
Freedom of expression -Cyberspace-Regulation -Hate Speech-Pornography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of expression
  • Cyberspace
  • Regulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1399