تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه استکهلم

چکیده

به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، کمتر حوزه‌ای از تاثیرات مخرب آن در امان مانده‌است؛ شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از چالش‌هایی که شرکت‌ها در این روزها با آن مواجه‌اند مسئله برگزاری مجامع و اجتماع سهامداران است. در این راستا، همانند بسیاری از کشورها، نهادهای مسئول ایرانی نیز تصمیماتی جهت فراهم‌ساختن زمینه برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی و جلوگیری از اجتماعات اشخاص اتخاذ نموده‌اند که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با نگاهی مثبت‌، می‌توان شیوع این ویروس را زمینه-ای جهت ارتقاء زیرساخت‌های فنی و فراهم نمون موجبات قانونی این مهم دید به‌طوریکه شیوع این ویروس به نقطه عطفی در الکترونیکی شدن فرآیندهای زمان‌بر، ناکارآمد و کاغذی بدل گردیده‌ است. در این نوشتار، پس از بررسی واکنش قانون‌گذاران و مقامات اجرایی نسبت به شیوع این ویروس در سطح ایران و جهان، امکان برگزاری الکترونیکی مجامع تحلیل شده‌ است. در نتیجه حاصل آمد که مشروط به رعایت حداقل‌های قانونی، چالش-های حضور فیزیکی سهامداران در مجامع با برگزاری الکترونیکی مجامع و نیز امضای الکترونیکی صورتجلسات قابل حل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Covid-19 Pandemic on Companies’ General Meetings with an emphasis on Employing Electronic Instruments

نویسندگان [English]

 • mohammad soltani 1
 • nika baghestani 2
 • Faezeh Sadat Beheshti Rouy 1
1 shahid beheshti university
2 Stockholm University
چکیده [English]

Countless fields have been adversely affected by the consequences of worldwide spread of Covid-19 and the companies are no exception. One of the current challenges the companies are coping with these days, is convening their general meetings. In this respect, the Iranian authorities, as well as authorities in other countries, have issued orders and rendered decisions on providing the infrastructures necessary for holding virtual general meetings and restricting the physical gatherings. With a positive perspective, the spread of this virus can be viewed as a groundwork and motive for acceleration and improvement of the technical infrastructures as well as legal instruments required for convening virtual general meetings which has been a turning point in the process of digitalization of lengthy, inefficient and paper based process of general meeting convention. In this Article, following the assessment of regulators and executive authorities’ reaction toward the pandemic in Iran and other countries, the possibility of convening virtual general meetings is analysed. It furthers to conclude that the challenges as to physical gathering of shareholders in general meetings can be dealt with by way of convening virtual general meetings and employing digital signature, subject to observation of all the legal standards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona Virus
 • General Meetings
 • Virtual General Meetings
 • Digital Signature
 1. فهرست منابع

  الف) منابع فارسی

  کتاب­ها

  1. دوبلوفون، زویه لینان، حقوق تجارت الکترونیک، ستار زرکلام، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شهریور 1393.
  2. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389.

  مقالات

  1. اسدی، بهنام، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، فصلنامه الکترونیکی پژوهش­های حقوقی قانون­یار، دوره اول (3)، پاییز 1397.
  2. السان، مصطفی، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1384.
  3. سلطانی، محمد، ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، بهار 1390.
  4. مقدسی، مهدی, اکبری، احسان، جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1396.
  5. مقربان، الهام، تشکیل الکترونیکی مجامع شرکت­ها و اعمال حق رأی در آن، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، ویژه­نامه حقوق بازار سرمایه، شماره 30، زمستان 1398.

  وب­سایت­ها

  1. https://www.gica.ir/portal/index?77
  2. https://www.codal.ir/ReportList.aspx?search
   1. https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

   

  ب) منابع انگلیسی

  Articles

  1. Boros, Elizabeth, “Virtual Shareholder Meetings: Who decides how companies make decisions.” Melbourne University Law Review, Vol. 28, 2004.
  2. Boros, Elizabeth, “Virtual Shareholder Meeting”, Duke Law & Technology Review, No. 8, 2004.
  3. Fairfax, Lisa M., “Virtual Shareholder Meetings Reconsidered”, Seton Hall Law Review, Vol. 40, 2010.
  4. Fontenot, Lisa A., “Public Company Virtual-Only Annual Meetings”, The Business Lawyer, Vol. 73, Winter 2017–2018.
  5. Natale, Jessica M, “Exploring virtual legal presence: the present and the promise”, Journal of High Technology Law, Vol. 1, No.1, 2002.
   1. Olson, John F., and Harvey L. Pitt., “Securities in the Electronic Age: A Practical Guide to the Law and Regulation”. West Legal works, 1998.
   2. Pemmelaar, Wanne M., "Towards a Virtual General Meeting: I Accept or I Decline.", Utrecht Law Review 4, 2008.

  Websites

  1. https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b410f574a-4778-462f-8785-45a6abb8213a%7d
  2. https://www.eqs.com/ir-blog/virtual-annual-general-meetings-update/
  3. https://www.frc.org.uk/getattachment/51dec8c7-7820-402b-b3a1-222db7220157/AGM-QA-Final-Version-Apr-2020.pdf    
  4. https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/covid-19-amf-informs-shareholders-and-listed-companies-exceptional-measures-taken-organisation
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
  6. ­https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/covid-19-amf-informs-shareholders-and-listed-companies-exceptional-measures-taken-organisation#retour_2
   1. https://www.gtlaw.com/en-gb/insights/2020/3/increased-flexibility-in-italy-for-shareholder-meeting-attendance-due-to-covid-19
   2. https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others
    1. https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2020/04/covington-alert-covid19-corporate-update-uk-public-company-agms.pdf
    2. https://www.frc.org.uk/getattachment/51dec8c7-7820-402b-b3a1-222db7220157/AGM-QA-Final-Version-Apr-2020.pdf
    3. https://www.sec.gov/ocr/staff-guidance-conducting-annual-meetings-light-covid-19-concerns
     1. https://governor.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/Tenth-Modification-to-State-of-Emergency-04062020.pdf(
     2. https://www.prnewswire.com/news-releases/criteo-announces-closed-annual-general-meeting-of-shareholders-301067727.html
     3. https://www.faurecia.com/en/investors/shareholders/shareholders-meeting
     4. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=shlr
      1. https://www.researchgate.net/publication/26569446_Towards_a_Virtual_General_Meeting_'I_accept'_or_'I_decline'
      2. https://www.acc.com/resource-library/top-ten-things-remember-when-considering-virtual-shareholder-meetings#
      3. https://corpgov.law.harvard.edu/2017/11/17/a-practical-guide-to-virtual-only-shareholder-meetings/
       1. https://www.ivis.co.uk/media/13561/Virtual-Only-AGMs-IA-position-statement-December-2017.pdf
       2. https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-the-impact-on-uk-annual-92358/
       3. https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2018/01/Fontenot-Public-Company-Virtual-Only-Annual-Meetings-ABA-Journal-Jan-2018.pdf
       4. https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/03/ea20200312_covid19_relief_order.pdf

  Laws

  1. Delaware General Corporation Law
  2. California Corporations Code (1947)
  3. Maryland Code Corporations and Associations (2010)