کرونا و کارتابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چکیده
راهبردهای کشورها در مواجهه با بحران کرونا , بخشی الهام گرفته از خط مشی های جهانی و بخشی نیز حاصل تدابیر ملی است .سازمان بین المللی کار بمنظور کمک و جبران فوری پیامدهای منفی این بیماری برای کارگران و بنگاههای اقتصادی توصیه هایی نموده است . در این راستا استفاده از ابزارهای مالی , وام , سرمایه گذاری عمومی در بخش سلامت , حمایت از بنگاه ها جهت حفظ مشاغل ونهایتا" تاکید بر استفاده از ظرفیت گفتگوی اجتماعی مابین شرکای اجتماعی ( دولت , کارگران و کارفرمایان ) مورد توجه جدی است . در کشور ما نیز اقداماتی هرچند محدود و موقتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی صورت گرفته که در جای خود مثبت و با سیاستهای جهانی همسو است , همچون اعطای مهلت در پرداخت انواع هزینه ها مثل حق بیمه سهم کارفرما , هزینه های انرژی, اعطای وام کم بهره و ... اما زیر ساختهای نا مناسب اقتصادی که طی سالیان متمادی میل به اجرای قانون کار در مورد کارگران را به حداقل رسانده و ضعفهای ابزارهای نظارتی و .. در مراجع مسئول نسبت به حسن اجرای قانون , عده کثیری از کارگران را قبل از این بحران ناکام و پس از آن نیز دچار تشدید گرفتاری خواهد نمود . شاید صرفا" مواردیکه در وضع مقرره , اعطای امتیازات و تسهیلات به کارفرمایان مشروط به حفظ رابطه شغلی و عدم اخراج کارکنان گردیده , تنها امتیاز ویژه این قشر نسبت به سایر افراد جامعه باشد که به وقوع عملی آن نیز میتوان بدگمان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corona and Subordinate work

نویسنده [English]

  • saeid abadi
چکیده [English]

Abstract
The policies and strategies of the countries in the face of the Corona crisis are partly inspired by global policies and partly the result of national measures .
The International Labor Organization (ILO) has issued recommendations to workers and businesses to help and compensate for the immediate negative consequences of the disease. In this regard, the use of financial and monetary instruments, loans, public investment in the health sector, support for businesses to maintain jobs and stay in business, and finally "emphasis on the use of social dialogue capacity between social partners (government, Workers and employers) is of serious interest
In our country, however, limited and temporary measures have been taken to provide financial support to employers and businesses that are positive and in line with global policies, such as granting deadlines for paying all kinds of expenses such as employer's share premiums, energy costs. , Leased property, government leases, low-interest loans, etc. However, inadequate economic infrastructure, which over the years has minimized the desire to enforce labor law on private sector workers, and the weakness of regulatory and inspection tools in the authorities to enforce the law, have failed many workers before the crisis. It will then get worse. Perhaps only "in the case of regulation, granting concessions and facilities to employers is conditional on maintaining the employment relationship and not dismissing employees, the only special privilege of this group compared to other members of society, which can be suspected of its practical occurrence."

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Subordinate work"
  • "Social Protection"
  • "Forced Accidents
  • ". "Suspension of Contract
  • "."International Labor Organization "
فهرست منابع                                                      
 
-ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا ( ویرایش اول ) مرکز پژوهشهای مجلس , معاونت پژوهشهای اقتصادی  دفتر مطالعات اقتصادی , اردیبهشت 99
-قانون کار  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369
-قانون بیمه بیکاری مصوب 1369
-قانون ساختار  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383
 
-Covid- 19 and causes devasting losses in working hours and employment . (07.April 2020) ilo.org.
-Covid_19 and the word of work : Impact and Policy responses .ilo monitor , 1th edition, March 2020 / ilo.org.
-ILO Monitor : Covid -19 and the word of work, Second edition ,7/April 2020/ ilo.org.
-Measures adopted in Italy to support workers , families and enterprises during the COVID -19 emergency, policy brief prepared by Gianni Rosas, Director of ILO Office for Italy and San – Marino_ update 28 March 2020,ILO.Org.
- Social Protection Responses to the Covid-19 crisis .Country Responses in Asia and  the Pacific,(25March 2020) , Ilo.org,
- Social Protection Responses to the Covid-19 crisis .Country Responses and policy Considerations.Spotlight Brief. (28 March 2020) Ilo: Geneva