تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پس از تشکیل قرارداد به نحو صحت، مهم‌ترین بحث در مرحله اثرگذاری، مقوله «اجرا» است. طرفین متعاقدین به موجب قاعده عقلانی و عقلایی لزوم، ملزم به اجرای تعهدات قراردادی هستند؛ اما گاه پیش می‌آید که یکی از طرفین یا هر دو به لحاظ حدوث مانعی، امکان اجرای تعهدات را نداشته(تعذر) یا اجرای تعهدات برای ایشان بسیار دشوار می‌گردد(تعسر)؛ تعذر و تعسر در اجرای تعهدات قراردادی، معاذیری است که عدم اجرا را موجه جلوه می‌دهد؛ از جمله مصادیقی که به عنوان معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی حادث می‌شود شیوع بیماری‌های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن تحت عنوان «کرونا ویروس» در سطح جهانی مطرح می‌باشد. با عنایت به تفاوت ماهیت و آثار دو مانع موجه در عدم اجرای تعهدات قراردادی، لازم است که دقیقاً مشخص گردد وضعیت ناشی از شیوع کرونا، مشمول کدام یک از این دو مانع است؛ با عنایت به شباهت مؤلفه‌ها و نتیجه ناشی از شیوع این بیماری با معیارهای تعسر، وجود کیس‌های مشابه قضایی و ایضاً اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، به نظر می‌رسد در نگاه اولیه شیوع بیماری کرونا از مصادیق تعسر در اجرای تعهدات قراردادی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Situation Caused by The Outbreak of Coronavirus Under the Justifiable Impediments for The Non Performance of Contractual Obligations

نویسندگان [English]

 • Mahdi Niazabadi 1
 • Narges Ansari 2
1 Phd Student of Private Law, Shahid Beheshti University, Faculty of Law
2 PhD Student of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

After concluding the contract correctly, the most important discussion in the stage of effect, is the category of "performance". The contracting parties are required to perform their contractual obligations in accordance with the rule of Pacta sunt servanda; However, it sometimes happens that one or both parties, due to the occurrence of an impediment, cannot fulfill its obligations (Force Majeure) or it becomes very difficult for them to fulfill such obligations (Hardship). Force Majeure and Hardship are considered as an excuse in the performance of contractual obligations which justifies non-performance of obligations. One of the examples of excuses for non-performance of the contractual obligations is the spread of infectious diseases; a special type of which is now known worldwide as "coronavirus". Given the differences in the nature and effects of the two above mentioned justifiable impediments, it is necessary to determine exactly which of these two impediments could be justified the legal issues which raised due to coronavirus. Considering the similarity of the components and the result of the outbreak of this disease with the criteria of Hardship, the existence of similar judicial cases and also the principles governing the interpretation of contracts, it seems at first glance that the situation caused by coronavirus is one of the examples of Hardship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • justifiable impediments for non-performance of contractual obligations
 • Force Majeure (impossibility)
 • Hardship (extreme difficulty)
 • Coronavirus
 1. منابع

  الف) منابع فارسی

  کتاب

  1.  صادقی مقدم، محمد حسن،  تغییر در شرایط قرارداد، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1379.
  2. فورت، آ.د.م،  بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری، مترجم: حسین میرمحمد صادقی،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1371، شماره 10.

  مقاله

  1. ساعتچی، علی و مهدی نیازآبادی، تحلیل تطبیقی هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، مجله پژوهش­های حقوق خصوصی، 1393، شماره 4.
  2. صادقی مقدم، محمد حسن، مطالعه تطبیقی «تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران»، مجله حقوقی،نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، 1379، شماره 25.
  3.  صفایی، حسین(1364)، قوه قاهره یا فورس ماژور(بررسی تطبیقی در حقوق تطبیقی و حقوق بین­الملل و قراردادهای بازرگانی بین­المللی)، مجله حقوقی بین­المللی، تابستان 1364، شماره 3.

  ب) منبع عربی

  1. انصاری(شیخ)، مرتضی(1416ق)، فرائدالأصول(رسائل)، جلد دوم، قم: مؤسسه النشر الإسلامی لجماعه المدرسین بقمٍ، چاپ پنجم.

  ج) منابع انگلیسی

  Book)

  1.  Brunner, C. Force Majeure and Hardship under General Contract Principles. Exemption for Non-Performance in International Arbitration, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
  2.  Honnold, John O, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nation Convention, 3rd edition, Pennsylvania: University of Pennsylvania, 1999.
  3. Markesinis , Sir Basil, Hannes Unberath And Angus Johnston, The German Law of Contracts; A Comparative Treaties, 2nd Edition, Oxford: Hart Publishing, 2006.
  4. Rosler, Hannes, Hardship in German Law (Comparative Approach), European Review of Private Law, Kluwerlawonline.
  5.  Schwartz, Andrew A , A “Standard Clause Analysis” of the Frustration Doctrine and the Material Adverse Change Clause, Legal Studies Research Paper Series, Colorado: University of Colorado Law School,2010.
  6.  Treitel, G. H. Frustration and Force Majeure, Second Edition, London: Sweet & Maxwell, 2004.
  7.  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts , published by Principles International Institute for the Unification of Private Law , Rome,2016.
  8.  Wild, Susan Ellis, Webster Law Dictionary,1st edition, New York: Wiley Publishing Inc, 2006.

   

  Article)

   

   

  1.  Donald. Smythe, bounded rationality, the doctrine of impracticability, and the governance of relational contracts, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 13:2, 2004.
  2. Girsberger, Daniel and Paulius Zapolskis, “Fundamental Alteration of The Contractual Equilibrium Under Hardship Exemption”, Jurisprudence Journal, March 2012.

   

   

  Websites)

   

  1. German Civil Code BGB, 2003 available at www.gesetze-im-internet.de/englisch bgb/englisch_bgb.html
  2. Momberg Uribe, R.A )2011), Change of circumstances in international instruments of contract law. The approach of the CISG, PICC, PECL and DCFR , 2011,available at www.cisg.law.pace.educisgbibliouribe.