آسیب‌شناسی تأثیر کووید 19 بر حقوق کودکان و راهکارهای حمایتی؛ با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ دانشگاه خوارزمی

چکیده

در هشتم آوریل 2020 کمیتۀ کنوانسیون حقوق کودک طی بیانیه‌ای در خصوص تأثیر شدید جسمی، روانی و احساسی شیوع کووید19 یا ویروس کرونا بر کودکان سخن گفت. کمیتۀ مزبور با معرفی قلمروهایی مشخص به عنوان هدف اقدامات مؤثر دولت ها از کشورهای عضو درخواست کرد در راستای حمایت از حقوق کودک تلاش کنند؛ آموزش و یادگیری آنلاین، تفریح و بازی، امنیت و حمایت، دسترسی به اطلاعات مطابق میزان رشد و پختگی کودک و تضمین مداخلۀ کودک در فرآیند تصمیم‌‌گیری در شیوع بیماری از جمله قلمروهای مذکور می‌باشد. مقالۀ پیش‌رو با بررسی وضعیت حقوق مختلف کودکان که در قوانین داخلی ایران و همچنین کنوانسیون حقوق کودک 1989 (CRC) شناسایی شده است، سعی در ارائۀ راهکاریی برای بهبود وضعیت کودک و آسیب کمتر ایشان داشته است. یافته‌ها حاکی از آن است که شیوع بیماری کرونا بر حقوق کودکان از مناظر گوناگون تأثیر گذاشته و این امر نیازمند مداخله و حمایت همه‌جانبۀ ملّی و بین‌المللی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of COVID19 on Child's Rights and the Protective Strategies; by Emphasizing on the Convention on the Rights of the Child

نویسنده [English]

  • Maryam ghanizade Bafghi
Assistant Professor. Kharazmi University
چکیده [English]

Children on the basis of non-perfection in their growth and development are more potent for vulnerability and need protection and attention. Disabled children based on their physical or mental impairments need more and special protections. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Convention on the Rights of the Child (CRC) and Protection of Disabled Act2018 are legal documents which concerns disability in Iran. The first one is a general document which considered children in Article 7. The second one is a specialized child rights documents and its 23 article belongs to disable child. The third one also has a general approach and child-related issues are inferred by the articles’ interpretation. This article aims to analyze three documents and to find how the BIC is considered. The findings show that although the Protection of Disabled Act is ratified recently and after Iran’s accession to the CRPD, it has general and non- expert approach with many gaps in this regard. Besides, the approach of CRC and CRPD are to empower disable child while the Act 2018’s approach is solely to protect disable child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convention on the rights of the child
  • best interest of the child
  • COVID19
  • empowement
منابع
Article
Kelly, B., )1997). “The Best Interests of the Child a Concept in Search of Meaning”. Family and Conciliation Courts Review 35, 4 (1997): 377-387
Sites
 
https:// twitter.com/UNHumanRights/status/1256086091746234374   access on 14 May 2020.
https://www.eghtesadonline.com
https://www.spiegel.de/sport/fussball/rb-leipzig-wirft-japaner-aus-dem-stadion-love-peace-andracism-a-f9b8b127-8c42-4f95-ac06-bc6700caf30 Spiegel, ‘Rauswurf japanischer Fussballzuschauer in Leipzig’
UNPFA (2020), Interim Technical Note Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage, UNPFA, https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf (accessed on 30 April 2020)