ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار

10.22034/jlr.2020.184761.1565

چکیده

ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یکی از شیوه‌های مندرج در ماده 13 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است. دولت عضو می‌تواند وضعیتی را که به نظر یک یا چند جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع دهد. با وجود این لازم به ذکر است که شروع به رسیدگی توسط دولت ذیربط از اولویت زیادی برخوردار می‌باشد و به همین جهت نیز تدوین‌کنندگان اساسنامه دیوان با درج صلاحیت تکمیلی در صدد ممانعت از بی‌کیفرماندن مرتکبان جنایات بین‌المللی برآمدند. ارجاع وضعیت توسط دولت عضو به دادستان دیوان دارای محاسن زیادی است و بی تردید با این روش به کارآمدی دیوان کمک شایانی خواهد شد.
تمرکز اصلی این تحقیق بر ارجاع وضعیت توسط دولت ‌است و سایر شیوه‌های ارجاع مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرد. برای داشتن تحلیلی جامع از ارجاع دولت بررسی مسائل شکلی و ماهوی مرتبط با آن گریز ناپذیر است. بدین منظور مسایل اساسی چون ارجاع، ارجاعدهنده،آیین ارجاع،آثار ارجاع و درنهایت امکان بازپس‌گیری وضعیت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
این تحقیق بخشی از زوایای موضوع ارجاع وضعیت توسط دولت در اساسنامه دیوان را در پرتو رویه عملی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. رویکرد اصلی و اولویت دیوان بر تعقیب جنایات بین المللی توسط محاکم ملی است. پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان دلالت بر صحت چنین اولویتی می باشد. آمار مربوط به وضعیت های ارجاع شده به دیوان توسط دولتها حکایت از اقبال این شیوه نسبت به سایر شیوه های ارجاع مندرج در اساسنامه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Referral of the situation to the International Criminal Court by the government

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Beigzadeh 1
  • mohammad hossein ramezani 2
1 Professor- Faculty of Law - Shahid Beheshti University
2 professor
چکیده [English]

Referral by a State Party is one of the methods set forth in Article 13 of the Statute of the ICC. The State Party may refer the situation to a prosecutor who has appeared to have committed one or more crimes under the jurisdiction of the Court. It should be noted, however, that the initiation of the investigation by the relevant government is a high priority, and therefore the drafters of the Divine Statute sought to prevent the perpetrators of international crimes from being included. The referral of the situation by the State party to the Court Prosecutor is of great merit and will undoubtedly contribute to the efficiency of the Court.
The main focus of this research is on state referrals and not other methods of referral. In order to have a comprehensive analysis of government referrals, it is inevitable to examine the formal and substantive issues associated with it. For this purpose, basic issues such as referral, referrer, referral rituals, reference works, and finally the possibility of returning the referenced status will be studied.
This research will analyze state's referral of status in the Divine Statute in the light of its practical application. The Court's main approach and priority is to prosecute international crimes by national courts. The foreseeable principle of supplementary jurisdiction in the Divisional Statute implies the validity of such a priority. State statistics on cases referred to the Court indicate that this method is favorable to other methods of referral in the Statute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • referral
  • State
  • prosecutor
  • International Criminal Court
  • cooperation