صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

10.22034/jlr.2020.184699.1548

چکیده

 
چکیده
جنایات ارتکابی میان نیروهای دولتی اوکراین و تجزیه‌طلبان طرفدار روسیه یکی از مرگبارترین مخاصمات و درگیری های جنگی در دهه اخیر است. «هیأت نظارت ملل متحد بر حقوق بشر در اوکراین» گزارش‌هایی را در مورد افزایش آمار تلفات در اثر این درگیری‌ها و تصرف «کریمه» ارائه و مشارکت در درگیری‌های شرق اوکراین را به‌عنوان نقض شدید قواعد آمره حقوق بین‌الملل شامل قتل عام، اذیت و آزار، بدرفتاری، خشونت، بازداشت غیرقانونی و انواع دیگر آنچه اغلب نقض حقوق بشر فردی و جمعی به‌عنوان جنایت جنگی بوده را مطرح نموده است. از اینرو، می‌توان صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را در رسیدگی به جنایات مزبور را احراز کرد. هرچند که جنایات جنگی در بستر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی قابل ارتکاب هستند، اما به‌رغم وجوه اشتراک در ماهیت، اذعان می‌شود که برخی از جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی جرم‌انگاری شده، ارتکاب آن‌ها به‌طور کلی در چارچوب مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی به‌مثابه جنایات جنگی قلمداد نمی‌شوند. این مقاله سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن تایید ارتباط جنایات جنگی با مخاصمات مسلحانه در اوکراین که ابزاری برای تشخیص معیارهای مفید برای دیوان کیفری بین‌المللی است، مسئولیت کیفری مرتکبین بالفعل و بالقوه اقدام‌های دهشتناک در هر دو طرف مخاصمه از حیث تناسب با صلاحیت قضایی دیوان را مورد سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

نویسندگان [English]

  • Peyman Namamian 1
  • manochehr tavassoli 2
1 Assistant Professor of Law Department Arak University, Iran
2 Assistant Professor of Law Department University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Jurisdiction of the International Criminal Court in the Investigation of War Crimes in Ukraine
 
Peyman Namamian*- Manuchehr Tavassoli Naini**
 
 
Abstract
The atrocities committed by Ukrainian government forces and pro-Russian separatists are one of the deadliest in a decade. The United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine(UNHRMMU) reports on the escalation of casualties in the conflict and the occupation of Crimes, and its participation in the conflict in eastern Ukraine as a serious violation of the international law, including massacre, harassment. abuse, violence, unlawful detention, and other forms of what has often been described as individual and collective human rights violations as war crimes. Therefore, the jurisdiction of the International Criminal Court can be established in dealing with such crimes. Although war crimes can be committed in the context of international and non-international armed conflicts, despite the commonalities in nature, it is acknowledged that some war crimes are not criminalized in international armed conflicts. This article seeks to confirm the link between war crimes and armed conflict in Ukraine, which is a tool for identifying useful criteria for the International Criminal Court, and the criminal responsibility of actual and potential perpetrators of horrific acts on both sides of the conflict in accordance with the Court's jurisdiction to measure.
Keyword: War Crimes, Ukraine, Armed Conflict, International Humanitarian Law, International Criminal Court.
 
 
 
 
 
 * Assistant Professor Department of Law Faculty of Administrative Sciences and Economics Arak University, Corresponding Author: p-namamian@araku.ac.ir


** Associate Professor Department of Law Faculty of Administrative Sciences and Economics University of Isfahan, tavassoli@ase.ui.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: War Crimes
  • Ukraine
  • Armed conflict
  • International Humanitarian Law
  • International Criminal Court