نویسنده = سید مصطفی محقق داماد
واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

10.22034/jlr.2018.128084.1152

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22034/jlr.2019.132892.1171

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


ماهیت و آثار دعوای دین و خسارت در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر آراء قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.230370.2433

اسماعیل نعمت اللهی؛ سیدمصطفی محقق داماد


مفهوم و کاربرد رگولاسیون در نهاد خانواده؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233387.2604

سیدمصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی


منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 11-34

10.52547/jlr.24.93.11

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی


مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 71-98

10.29252/lawresearch.22.86.71

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی


بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 11-29

سیدمصطفی محقق داماد


نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 23-33

سید مصطفی محقق داماد


نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

سیدمصطفی محقق داماد


تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3)

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

سید مصطفی محقق داماد


تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2)

دوره 10، شماره 46، آذر 1386

سید مصطفی محقق داماد


تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها

دوره 9، شماره 44، دی 1385

سیدمصطفی محقق داماد


تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی

دوره 7، شماره 39، خرداد 1383

سید مصطفی محقق داماد


حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

سید مصطفی محقق داماد


حقوق جزای کلیسای کاتولیک

دوره 3، شماره 29-30، اسفند 1379

سید مصطفی محقق داماد


حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

سید مصطفی محقق داماد


تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی)

دوره 1، شماره 23-24، بهمن 1377

سیدمصطفی محقق داماد


تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن

دوره 1، شماره 18، اسفند 1375

سید مصطفی محقق داماد