کلیدواژه‌ها = حاکمیت
درآمدی بر پیامدها و چالش های حقوقی متاورس

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 363-392

10.52547/jlr.2022.228286.2279

مهدی مرادی برلیان


حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 337-361

10.22034/jlr.2018.111900.1063

حامد کرمی؛ امین مختاری دستنائی