کلیدواژه‌ها = ارث
ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 275-296

رضا مقصودی