جستاری بر دست‌رسی به دادرسی عادلانه در دیوان داوری ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.

10.22034/jlr.2021.185283.1706

چکیده

دیوان داوری ورزش که با ایده «دیوان لاهه ورزش» در سال ۱۹۸۴ توسط کمیته بین‌المللی المپیک تأسیس شد، در حال حاضر به‌صورت سالانه پذیرای حدود ۶۰۰ قضیه است. این نهاد، همان‌طور که مؤسسان آن اراده کرده‌بودند، روند جهانی‌شدن را تا حدود زیادی طی کرده و تبدیل به نهادی شده‌است که آراء صادره توسط آن می‌تواند مورد استناد جامعه بین‌المللی ورزش قرار گیرد. ساختار و قواعد رسیدگی دیوان داوری ورزش طی ۴ دهه حیات آن اصلاحات متعددی به خود دیده، با این‌حال، مسائل و تضامین مرتبط با عدالت رویه‌ای و دادرسی عادلانه، همچون اجبار ورزشکاران به پذیرش صلاحیت دیوان، برگزاری علنی رسیدگی‌ها، انتشار منظم و به‌روز احکام صادره و مهم‌تر از آن، استقلال و بی‌طرفی همواره در زمره چالش‌های پیش‌ِروی این نهاد داوری بوده‌است. این جستار با تحلیل اجمالی حقوقی مبانی لزوم رعایت تضامین رویه‌ای توسط دیوان داوری ورزش، به بررسی میزان رعایت این تضامین در عملکرد و رسیدگی‌های دیوان پرداخته، چنین نتیجه خواهدگرفت که این نهاد داوری در زمینه رعایت استانداردهای مذکور دارای ضعف‌های جدّی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Essay on Access to Fair Trial Before the Court of Arbitration for Sport (CAS)

نویسنده [English]

  • Ali Masoudi Lamraski
Ph.D. Candidate of International Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The CAS which was established by the International Olympic Committee with the idea of becoming the “Hague Court for Sport” in 1984, is now around 600 cases per year. As its founders had intended, CAS has gone through the path of becoming a global institution, the judgments of which the international community of sport can rely on. The structure and rules of proceedings of the CAS has been amended several times during the past 4 decades of its existence, nonetheless, issues related to the principle of fair trial, including compulsory jurisdiction of the CAS, holding proceedings in public and most importantly independence and impartiality has always been amongst the challenges confronted by the CAS. By briefly addressing the basis of the need to apply the procedural safeguards by the Court of Arbitration for Sports in its proceedings, this essay analyzes the extent to which these safeguards are applied by the Court and concludes that there exists serious shortcomings with regards to the application of these rights by the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Arbitration for Sport
  • Procedural Justice
  • Fair Trial
  • Independence and Impartiality
  • Public Proceedings