تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.29252/jlr.2021.184631.1531

چکیده

شفافیت اطلاعاتی در حوزۀ شرکت‌های تجارتی به عنوان« ابزار تحقق امنیت اقتصادی» در دو بعد خرد و کلان محسوب می شود. به همین دلیل نظام‌های حقوقی با ضروری دانستن دسترسی به این اطلاعات سیستم‌های ثبت شرکت‌ها را تأسیس نمودند. لیکن این نظام‌ها درثبت اطلاعات روش یکسانی ندارند و در قالب دو سیستم «متمرکز » و یا «پراکنده» این اطلاعات را به ثبت می‌رسانند که سبب طرح این مساله می شود که بر مبنای شاخص ایجاد «امنیت اقتصادی» کدامیک از این دو سیستم ثبت اطلاعات متمرکز و پراکنده می تواند از نظر اقتصادی کارآمد محسوب شود؟
در این پژوهش با تحلیل ماهیت و کارکردهای دو قالب ثبت متمرکز و پراکنده و با دیدگاهی تطبیقی بر مبنای منطق حقوق و اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که در جهت تحقق امنیت اقتصادی،سیستم ثبت متمرکز علاوه بر هزینۀ کمتر می‌تواند امنیت بیشتری را محقق گرداند و به همین دلیل در چارچوب نظریۀ کارآمدی می‌تواند به عنوان سیستم برتر شناخته شود. در نهایت جهت اصلاح سیستم پراکنده ثبت شرکت‌های تجارتی ایران پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact System of “Centralized and Dispersed Companies’ Registry systems” on the Provision ofLegal and Economic Security”

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari 1
  • Soroush Safizade 2
1 University of Tehran
2 University of Judicial Sciences & Adminstrative Services
چکیده [English]

The Impact System of “Centralized and Dispersed Companies’ Registry systems” on the Provision of legal and Economic Security”

Abstract

Information transparency in the context of Companies is regarded as a means of achieving economic security in both micro and macro dimensions. For this reason, the legal systems, considering the access to this information necessary, established the Companies’ Registry systems; However, these systems do not have the same approach in terms of information registry and And record this information in the form of two systems: Centralized or Dispersed system.
In this study, we conclude from a comparative perspective based on the logic of Law & Economics that in order to realize economic security, a centralized registration system can provide more security in addition to lower cost and therefore can be recognized as a superior system within the framework of the efficient theory. Finally, some suggestions have been made to improve the dispersed registration system of Iranian companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Company&rsquo؛ s information"؛ micro security"؛ macro security"؛
  • "؛ centralized registration system"؛
  • "؛ dispersed registration system"