امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/jlr.2022.228861.2317

چکیده

تحولات فناوری همواره دربردارنده موضوعاتی از ابعاد گوناگون است و بی‌تردید بعد حقوقی آن از برجسته‌ترین ابعاد محسوب می-شود. یکی از عوامل اصلی این امر، فقدان تعیین تکلیف صریح قانون نسبت به موضوعات و نیاز به تفسیر و تحلیل بر اساس مبانی حقوقی-قانونی موجود است که در عمل گاه امری دشوار و چالش برانگیز خواهد بود. بی‌تردید یکی از جلوه‌های تحولات فناوری، دارایی‌های مجازی و موضوعات پیرامون آن است که با وجود توسعه آن، نظام‌های حقوقی، به ویژه نظام حقوقی ایران، پاسخی مناسب نسبت به مسائل مرتبط با آن ارائه نکرده‌اند. یکی از این موارد، موضوع استخراج رمزارزها با استفاده از دستگاه‌های ماینر (استخراج) است که بسیاری از قواعد مربوط به آن در نظام حقوقی ایران تعیین تکلیف نشده است. از جمله این موضوعات، امحاء دستگاه‌های ماینر قاچاق است که اگرچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی از جمله اصلاحات سال 1400 نسبت به آن مقرره مشخصی وجود ندارد، اما مصوبه شماره 204483/00/ص مورخ 10/11/1400 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروضی امحاء ماینرها را تجویز کرده است. بر این‌اساس، در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی تلاش می‌شود بر اساس، قوانین و مقررات موجود به امکان‌سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها پراخته شود و ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of including elimination rules on miners (cryptocurrency mining devices)

نویسندگان [English]

  • bagher shamloo 1
  • aref khalili paji 2
  • Somaye Parhizkary 3
1 associate professor of law,shahid beheshti univer sity
2 shahid beheshti
3 Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Feasibility of Including Elimination Rules on Miners (Cryptocurrency Mining Devices)
Bagher SHAMLOO (Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University)
Aref KHALILI PAJI (Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University)
Somayeh PARHIZKARY (Master student of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University)
Abstract
Technological developments always include issues of various dimensions, of which the legal aspect is undoubtedly one of the most prominent dimensions. One of the main factors of this is the lack of clear assignment of the law to the subjects and the need for interpretation and analysis based on the existing legal foundations, which is sometimes difficult and challenging in practice. Undoubtedly, one of the manifestations of technological developments is virtual assets and the issues surrounding them, which despite their development, the legal systems, especially the legal system of Iran, have not provided an appropriate response to the issues related to it. One of these cases is the issue of extracting cryptocurrencies using miner devices, many of the rules related to which have not been determined in Iran's legal system. Among these issues is the elimination of smuggled mining devices, which although there is no specific provision in the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency approved in 1392 with subsequent amendments, including the amendments of 1400, Resolution No. 204483/00/p. dated 10 11/1400, the central headquarters to combat the smuggling of goods and currency has prescribed the elimination of miners in some cases. Based on this, the present article, with a descriptive-analytical method, based on the existing laws and regulations, it is tried to expand the possibility of including the elimination rules on miners and examine its legal aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miner
  • extraction device
  • cryptocurrency
  • elimination
  • smuggling