واکنش حقوق ‌بین‌الملل به وب‌پنهان: چرایی و چگونگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.52547/jlr.2022.228204.2275

چکیده

همانند قرن هفدهم میلادی که با اختراع میکروسکوپ، بشر دریافت که دنیای پیرامون، فراتر از چیزی است که در معرض حواس وی قرار دارد، نظام‌های حقوق ملی و بین‌المللی در هزاره سوم، در مواجهه با بخش ناپیدای اینترنت (وب ‌پنهان) که پدیده‌ای ناملموس و ناشناخته اما واجد اهمیت و عظمت و پنهان در حجاب گمنامی است، سرگردان مانده‌اند و نتوانسته‌اند واکنش خاص، مناسب و فراگیری داشته باشند. در این مقاله، قبل از هر چیز ضرورت توجه و واکنش حقوق بین‌الملل به وب ‌پنهان بررسی شده است. سپس با مراجعه به منابع بین‌المللی و واکاوی دیدگاه‌های مطرح، واکنش ناکافی حقوق بین‌الملل نسبت به وب‌ پنهان نقد و ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل از قبیل اسناد غیرالزام‌آور، حقوق نرم و همکاری‌های بین‌المللی بررسی شده است. در انتها نحوه کاربرد این ظرفیت‌ها در مسیر دستیابی به چارچوب‌های حقوقی واقع‌گرایانه وب ‌پنهان و مهمترین ملاحظاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law Reaction to the Dark Web: Why and How

نویسندگان [English]

  • Farinaz Feizi 1
  • Amirhossein Ranjbarian 2
1 PhD Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

International Law’s Reaction to the Dark Web: Why and How
Farinaz FEIZI (Ph.D. Candidate of International Law, University of Tehran)
AmirHossein RANJBARIAN (Associate Professor of Law, University of Tehran)
Abstract
In the 17th century that with the invention of the microscope, the man realized that the surrounding world is beyond what is exposed to his senses, national and international legal systems in the third millennium are lost facing the invisible part of the Internet (Dark Web) which is an intangible, unknown, important and great phenomenon and hidden behind the veil of anonymity. They have not been able to have a specific, appropriate and comprehensive response. In this article, first of all, the need for international law to pay attention to the dark web has been examined. Then by studying international and regional instruments, interpretations, and legal scholars, the insufficient response of international law to the dark web has been criticized and the existing capacities in international law, like a non-binding instrument, soft law, and international cooperation, have been investigated. In the end, the application of these capacities in the path of achieving realistic legal frameworks of the dark web has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Instruments
  • Cyber Law
  • Soft Law
  • Dark Web