رویکرد دادگاه‌های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم‌ با منشأ خارجی در اختلافات قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران

2 هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

10.52547/jlr.2023.228002.2257

چکیده

افزایش تحریم‌ها طی دو دهه اخیر (به‌ویژه تحریم‌های یکجانبه) مسائل حقوقی متعددی را به ویژه نزد دادگاه‌های ملی در دعاوی قراردادی ایجاد کرده است. از جمله این سئوال حقوقی مطرح بوده است که تحریم‌های کشورها و نهادهای ثالث بر قانون قابل اعمال و تعهدات قراردادی در رسیدگی به دعاوی قراردادی در دادگاه‌های یک کشور دیگر چه تاثیری دارد؟ روشن است که دادگاه های کشور تحریم کننده به قوانین تحریمی ملی توجه دارند و در صورت تعارض با حقوق و تعهدات طرفین دعوی، حکم دعوی را با رعایت قوانین تحریمی خود تعیین می کنند. لکن این سوال مطرح می شود که آیا یک دادگاه می تواند در فرایند توصیف، تفسیر و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی قوانین تحریمی کشورها و نهادهای ثالث را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تلاش شده است با تاکید بر رویکرد و رویه دادگاه‌های آلمان در مواجهه با تدابیر تحریمی با منشأ خارجی، این سئوال حقوقی بررسی شود. بر اساس یافته‌ها در رویه‌قضایی آلمان دادگاه‌ها برای مدنظر قراردادن تحریم‌های اقتصادی خارجی بدون رجوع به تحلیل‌های مربوط به قواعد تعارض قوانین، از قوانین ماهوی استفاده می‌کنند. دادگاه‌های آلمان معمولاً به قضایای مطروحه از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌نگرند، اما مستقیماً به ارزیابی قضیه بر اساس قانون ماهوی اقدام می‌کنند. پذیرش و رد تحریم‌های اقتصادی خارجی می‌تواند تامین کننده ملاحظات مربوط به سیاست خارجی آلمان قرار گیرند. همچنین تصمیمات دادگاه‌های آلمان اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه‌اروپا و نیز ارزش‌های اروپایی را در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ترتیب اثر دادن به تحریم‌های خارجی مدنظر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The approach of German courts in the face of sanctions with foreign origin in contractual disputes

نویسندگان [English]

  • saeid baghban kondori 1
  • seied hossein sadat meidani 2
1 Lawpol, UT, Tehran, Iran
2 Faculty member, School of International relations
چکیده [English]

The increase in sanctions over the last two decades (especially unilateral sanctions) has created a number of legal issues, especially in national courts in contractual disputes. This raises the legal question of what effect do sanctions on third countries and institutions have on applicable law and contractual obligations in dealing with contractual disputes in another country's courts? It is clear that the courts of the sanctioning country pay attention to the national sanction laws and, in case of conflict with the rights and obligations of the litigants, determine the verdict in accordance with their sanction laws. However, the question arises as to whether a court can also consider the sanctioning laws of third countries and institutions in the process of describing, interpreting and enforcing the legal and contractual obligations. This article attempts to address this legal question by emphasizing the approach and practice of German courts in dealing with sanctions of foreign origin. According to findings in German jurisprudence, courts use substantive law to consider foreign economic sanctions without reference to analyzes of conflict-of-law rules. German courts usually do not look at cases from the perspective of private international law, but directly assess the case on the basis of substantive law. Both the acceptance and rejection of foreign economic sanctions by German courts can be supported by German foreign policy considerations. German courts rulings also take into account the objectives and interests of the European Union's foreign policy, as well as European values, when deciding how to impose foreign sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sanctions
  • Germany
  • jurisprudence
  • contractual obligations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1402