تحلیل حقوقی سند الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده‌پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه‌های الکترونیک شکل می‌گیرند قانونا مورد شناسایی قرار داده، ویژگی‌های یک نوشته‌ی الکترونیکی معتبر برای استفاده‌های تجاری و غیر تجاری را مشخص کرده و قبول اسناد الکترونیک در دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را مورد حمایت قرار داده است.این مقاله ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و نیز چارچوب قابلیت پذیرش آن‌ها را مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. به این منظور مبحث اول مقاله زمینه‌ای از تعریف سند الکترونیک و داده‌پیام را اراﺋﻪ و عناصر سند الکترونیک را مشخص می‌کند؛ و مبحث دوم تفاوت‌های اساسی بین اسناد الکترونیک و اسناد کاغذی و فهرستی از اختلافات بین این دو سند را بیان می‌دارد.                                  Legal Analysis of Electronic Documents     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Up until 2004, the Islamic Republic of

چکیده [English]

                                                                                                                  Abstract   Up until 2004, the Islamic Republic of Iran had no legislation governing information technology and communication systems. In order to take account of the Model Law on Electronic Commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and to give legal recognition to electronic communications, the Electronic Commerce Act was enacted in 2004. This Act establishes rules and norms that give legal recognition to electronic data messages and electronic documents formed through the use of electronic means, defines the characteristics of a valid form of electronic writing for commercial and non-commercial purposes and supports the admission of electronic documents in courts as well as governmental organizations. It also examines and discusses the nature and value of electronic documents as well as the legal framework for admissibility of electronic documents. Section I present a background on the definition of electronic documents and data messages and identifies elements of an electronic document. Section II discusses substantive differences between the electronic document and the paper document and presents a list of differences between these documents.Keywords: Data message, Electronic, Electronic communications, Electronic discovery, Electronic document, Electronic evidence, Paper document.