نویسنده = میرشهبیز شافع
تعداد مقالات: 4
1. چالش های معاهده منشور انرژی، ربع قرن پس از تصویب آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22034/jlr.2020.184644.1534

میر شهبیز شافع


2. جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 315-336

10.22034/jlr.2018.110104.1022

میر شهبیز شافع؛ وحید بَذّار


3. کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع