کلیدواژه‌ها = حق حیات
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 309-328

10.22034/jlr.2018.155222.1264

عیسی علیزاده؛ احمد غریبی


3. حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی

دوره 13، شماره 52، پاییز 1389

محسن عبدالهی


4. بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

رضا اسلامی؛ یلدا بصیرت