کلیدواژه‌ها = دین
ماهیت و آثار دعوای دین و خسارت در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر آراء قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.230370.2433

اسماعیل نعمت اللهی؛ سیدمصطفی محقق داماد


بازجستی در گستره اتیان سوگند استظهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231303.2474

صدیقه حاتمی؛ احسان سامانی


تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 205-226

10.22034/jlr.2018.105867.1010

غلامعلی سیفی زیناب؛ جواد پیری