امکان‌سنجیِ حمایت از الگوریتم‌هایِ به کار رفته در هوش مصنوعی در قالبِ کپی‌رایت: مطالعۀ تطبیقی در اتحادیۀ اروپا و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.52547/jlr.2023.230675.2453

چکیده

مادۀ خام و اولیۀ هر هوش مصنوعی الگوریتمی است که به عنوانِ خوراک (ورودی) به آن داده می‌شود و از این الگوریتم فرآیندها یا فرآورده‌هایی (خروجی) خلق و یا حاصل می‌شود. پرسشِ اصلی این است که آیا از الگوریتم‌هایِ جانمایی شده در هوش مصنوعی می‌توان در قالبِ نظامِ کپی‌رایت حمایت به عمل آورد؟ مطالعۀ تطبیقی در اتحادیۀ اروپا و ایالت متحدۀ آمریکا نشان می‌دهد که نظر به انواع و کارکردِ متنوعی که الگوریتم‌ها دارند به تفکیک و حسبِ مورد دارای درجه‌ای از اصالت و خلاقیت هستند و صرفِ دارا بودنِ بعدِ فنیِ آن‌ها نمی‌تواند نافیِ استحقاقِ آن‌ها در قابلیت حمایت تحت نظام کپی‌رایت باشد. قانون‌گذارِ ایران در خصوص چنین موضوعی مسکوت است لذا در این نوشتار با روشی تحلیلی-توصیفی و نیز با استفاده از تجربۀ کشورهایِ اتحادیۀ اروپا و امریکا، در صددِ استخراجِ قاعده‌ای هستیم که بر مبنایِ آن بتوانیم الگوریتم‌هایِ قابل حمایت تحت پوشش کپی‌رایت را در نظامِ حقوقیِ ایران مورد شناسایی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Possibility of protection Artificial Intelligence Algorithms under the Copyright System: A Comparative Study in the European Union and the United States

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Golriz Mohrdar Ghaemaghami 2
1 Private and Islamic Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

The basic material of any artificial intelligence is an algorithm that is given to it as a feed (input) and processes or products (output) are created or obtained from this algorithm. The main question is whether the algorithms used in artificial intelligence can be supported by copyright? A comparative study in the European Union and the United States of America shows that depending on the types and functions of the algorithms, they have originality and creativity, and the fact that they only have a technical dimension cannot negate their right to be protected under the copyright system. Iran's legislature is silent on such an issue Therefore, in this article, with an analytical-descriptive method and also using the experience of the countries of the European Union and the United States, we are trying to derive a rule based on which we can identify the algorithms that can be supported by copyright.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithms
  • artificial intelligence
  • copy right
  • comparative study
  • intellectual property