نویسنده = اعظم انصاری
بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 413-441

10.52547/jlr.2022.228196.2273

محمدمجد کابری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی؛ رضا معبودی نیشابوری


نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 357-384

10.22034/jlr.2020.183983.1367

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری


تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 303-328

10.29252/lawresearch.22.87.303

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری