نویسنده = محمدجعفر قنبری جهرمی
اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.185047.1641

مهدی علیاری؛ محسن محبی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی


اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها 

دوره 17، شماره 67، آذر 1393، صفحه 189-214

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ رحیم باغبان