نویسنده = علی مولابیگی
تحلیل محتوای بزه‌کاری و بزه‌دیدگی مهاجرین افغان در رُمان «افغان‌کِشی» بر مبنای آموزه‌های جرم‌شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.230751.2458

علی مولابیگی؛ سید حسام الدین سید اصفهانی


خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان)

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 229-263

هادی رستمی؛ علی مولابیگی